Casepræsentation til R‑22

21. marts, 2022 | Odense

Kom og hør hvordan Gibotech og Danfoss Power Solutions har samar­bejdet om nyt stort AGV projekt.

Mobile robotter i Danfoss

Hvordan skaber man en modulær og flek­sibel løsning, der kan bidrage til den interne transport på en stor fabrik, hvor produk­terne varierer i både vægt og stør­relse? Hvordan sikrer vi den rette flådestyring og syste­min­te­gration mod eksi­ste­rende systemer?

Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på i næste uge på R‑22, når Kenneth Pedersen fra Gibotech sammen med Danfoss Power Solutions fortæller om samar­bejdet om at imple­mentere mobile robotter i produktionen.

Kenneth Pedersen præsen­terer sammen med Martin Ole Madsen, Manager- Operations Excellence SVS EUR, Danfoss Power Solutions og Helge Christian Winkler Hansen, Project Engineer, Future Factory, Danfoss Power Solutions.

Kenneth og Danfoss går på scenen fredag kl. 9.30−10.00.

Se programmet og tilmeld dig allerede i dag:

https://my.eventbuizz.com/event/r‑22–10227/detail/programs

 

Fokus på GiboSmartSolutions

Når Gibotech indtager R‑22, bliver det med fokus på konceptet GiboSmartSolutions, der dækker over auto­ma­tions­løs­ninger, hvor mange af dem vil være baseret på en modul­tan­kegang, så man kan købe en enkelt robo­t­celle eller sætte flere moduler sammen til en samlet løsning, fx med eller uden mobil robot eller CNC maskine. Det er derfor også muligt at skabe en auto­ma­ti­seret indu­stri­løsning, som til fulde matcher arbejds­gangene i den enkelte virksomhed.

 

GiboCobotFlex

GiboCobotFlex opfylder alle krav og behov til flek­sibel produktion med en cobot. GiboCobotFlex er designet, så robotten og den flytbare sokkel altid er den samme; det er udstyret, der kobles på, der defi­nerer opgaven. Det er nemt at komme i gang, og der kan altid udbygges med flere værktøjer.

De kolla­bo­rative robotter, der bruges i GiboCobotFlex, er som udgangs­punkt helt sikre at arbejde ved siden af. Den sikkerhed skal dog revur­deres, hvis robotten fx udstyres med et værktøj eller skal flytte skarpe emner rundt i hoved­højde. Det er der dog taget højde for, når man køber en GiboCobotFlex. 

-Det helt særlige ved GiboCobotFlex er netop flek­si­bi­li­teten i, at den kan bruges til mange forskellige opgaver – afhængigt af værktøj og griber. Man starter måske endda med at have den stående i et hjørne for at teste lidt forskellige opgaver, og så sker der en flydende overgang til den egentlige produktion. Her er det vigtigt at tænke sikkerhed ind, lyder det fra Kenneth Pedersen, der er Product Manager Automation i Gibotech.

-Vi tager natur­ligvis altid højde for sikker­heds­ud­for­dringen, så når vi sælger en GiboCobotFlex er der altid to dages uddan­nelse i sikker­heds­vur­dering med i prisen, så kunden selv er i stand til at foretage den nødvendige vurdering. Og så står vi natur­ligvis også altid til rådighed med råd og vejledning, siger han videre.

 

gibocobotflex_cobot_omron
GiboMove_omron_LD

GiboMove

Gibotechs løsninger med mobile robotter er baseret på aner­kendte mærker, kendt teknologi og erfa­ringer fra tidligere projekter. GiboMove inklu­derer Omrons autonome mobile robotter designet til at øge produk­ti­vi­teten i alle slags virk­som­heder. Flådestyringen fra Omron kan håndtere op til 100 mobile robotter, så der er rig mulighed for at udbygge løsningen. 

GiboMove er udviklet til at fjerne manuel intern transport af kasser og med løsningen får kunden 100 procent auto­ma­ti­sering af den interne kasse­transport. Løsningen kan skræd­dersyes til kundens behov, og det er fx muligt at have forskellige former for rulle­baner på toppen af robotten, så det passer til lige præcis de kasser, som virk­som­heden har brug for at få trans­por­teret. Hvis der er behov for at kunne flytte tunge kasser, så findes Omrons mobile robotter i flere stør­relser, der kan trans­portere op til 1.500 kg.

GiboMachineTending

På R‑22 vil du også kunne opleve nyeste skud på stammen af løsninger under GiboMachineTending. 

Løsninge er designet til auto­matisk maskin­be­tjening og den udgave, der er med på R‑22 er med en Fanuc Robodrill og en Fanuc CRX kolla­bo­rativ robot. Her vil man bl.a. se, hvor kompakt og flek­sibel løsningen er. En helt særlig feature er Force senso­rerne i CRX-robotten, der kan bruges til at detektere, om emnet ligger korrekt i skru­estikken. Og ved at sætte en Robodrill og en CRX sammen bliver både program­mering og inte­gration både simpel og intuitiv, da begge er fra samme producent og designet til at arbejde sammen. 

Få gode til implementering

På messen vil du, udover at opleve de mange robotter, også kunne få gode råd til, hvordan du kan komme i gang med at auto­ma­tisere din produktion. Samtidig står vi klar til at hjælpe dig godt i gang med imple­men­te­ringen af en konkret løsning, der ikke bare vil optimere dit arbejde, men samtidig højne effek­ti­vi­teten, reducere omkost­ninger og skabe en stor konkur­ren­ce­fordel for din virksomhed

Hvor?

Odense Congress Center

Ørbækvej 350, Tornbjerg

5220 Odense

R-22

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC bearbejdning