DIRA Automatiseringspris 2020

De nomi­nerede til DIRA Automatiseringsprisen 2020 er fundet

29. juni 2020

Automatiseringsløsninger stormer frem

Der er godt gang i den danske robot­branche, og der bliver hele tiden udviklet nye og innovative robot­løs­ninger. Det viser sig i høj grad i årets mange indstil­linger til DIRA Automatiseringsprisen 2020 og ikke mindst de tre nomi­ne­ringer til prisen. Prisen uddeles til Automatikmessen i Brøndbyhallen den 8. september 2020.

En af de nomi­nerede i år er Juliana Drivhuse, der er nomi­neret med en løsning, der er udviklet af Gibotech.

DIRA Automatiseringsprisen gives til auto­ma­ti­sering af en proces med robotteknologi.

DIRA Automatiseringsprisen gives for nytænkning og skal vise frem­driften, krea­ti­vi­teten og ikke mindst udvikling og/eller anven­delse inden for dansk automation, herunder at præmiere
innovative og modige robot-appli­ka­tioner, under hensyn­tagen til virk­som­hedens stør­relse og formåen.

Gennem den gode historie skal DIRA Automatiseringsprisen øge kend­skabet til
mulig­he­derne ved indfø­relse af robotteknologi.

Juliana Drivhuse

Avan-ceret vision

Juliana Drivhuse er nomi­neret for en avan­ceret robot­løsning udviklet af Gibotech.

Løsningen

Juliana Drivhuse er nomi­neret for at have planlagt og imple­men­teret en avan­ceret robo­t­celle, der forener lage­rau­to­mater med avan­ceret vision­tek­nologi i en fuldau­to­matisk pakke­løsning af dele­le­menter til drivhuse.

Rumopdeling

Indtil nu har de små driv­husdele ligget i en stor pose sammen med de større dele, som er blevet sendt ud til kunderne. Efter auto­ma­ti­se­ringen af processen bliver delene pakket i rumop­delte papkasser, der gør ople­velsen bedre og samlingen langt mere over­sku­elige for kunderne.

Juryen

Dette års jury var ikke i tvivl om, at Juliana Drivhuses løsning er et flot spring mod at blive automatiseret.

- De har taget kundens briller på for at hjælpe kunden til at få en bedre helheds­op­le­velse. De har rykket sig langt bare på tre år, siger juryen om Juliana Drivhuse under voteringen.

Partnere

Partner: Gibotech, Teknologisk Institut og EffiMat Storage Technology
Indstillet af: Juliana Drivhuse

DIRA Automatiserings-pris

DIRA Automatiseringsprisen uddeles hvert år til en dansk slut­bruger med en god  automatiseringshistorie. 

DIRA Automatiseringsprisen skal tjene som inspiration for andre ved at vise unikke løsninger og processer baseret på robot­tek­nologi og rela­teret automatisering.

Ved samme lejlighed hædres even­tuelt en eller flere tilknyttede integratorer.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 ODense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00