Du kan selv­føl­gelig møde Gibotech på LIGNA 2023.

Er du i gang med at plan­lægge din tur til den førende messe for træ-indu­strien, LIGNA 2023?

Så kan du få en gratis billet til messen ved at regi­strere dig herunder.

Du kan godt afsætte god tid, når du besøger messen. Med over 105.00 kvadrat­meter og mere end 1.110 udstillere er LIGNA tilbage i topform, efter messen blev aflyst i 2021.

Gibotech er selv­føl­gelig til stede på messen, hvor du kan møde Henrik Thomsen – Product Manager, CNC. Vil du være sikker på at få et møde med Henrik i kalen­deren, så kontakt ham på telefon 2066 3518 eller mail hgt@​gibotech.​dk.

Digitalisering og auto­ma­ti­sering på programmet

Særligt emnet ”digi­ta­li­sering” vil være centralt på årets messe. Digitalisering er en forud­sætning for at have en produktion, der effektivt udnytter ressour­cerne, samtidig med den er flek­sibel. Derfor vil du møde udstillere, som viser, hvordan du kan kombinere maskiner, værk­tøjer, kompo­nenter og materialer.

Vælger du at inve­stere i en CNC-maskine til bear­bejdning af træ, er du allerede et godt stykke på vej. Med en CNC-maskine auto­ma­ti­serer du bear­bejd­ningen, så den kan udføres med endnu større præcision, hurtighed og effek­ti­vitet. Når maskinen først er program­meret, tager den over på bear­bejd­ningen, og risikoen for menne­skelige fejl redu­ceres derfor betrag­teligt. Og fordi arbejdet foregår i et lukket maskinhus og/eller bag en sikker­hedszone, øger du også arbejds­sik­ker­heden for dine medarbejdere.

Hvis du køber din CNC-maskine til bear­bejdning af træ hos Gibotech, kan vi også hjælpe med at auto­ma­tisere arbejds­flowet omkring maskinen. Eksempelvis en robot til opsætning og nedtagning af mate­riale, eller en eller flere robotter der tager sig af palle­te­ringen af emnerne efter bear­bejdning. Det vil skabe et bedre arbejds­miljø for dine medar­bejdere, hvor de skånes for tunge og bela­stende løft og vrid i kroppen.

Tag fat i os, hvis du vil høre mere om dine muligheder.

Du kan læse mere om LIGNA 2023 her.

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC-maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00