Automatiserede løsninger til plastbearbejdning

Specielt udviklede CNC maskiner og vaku­um­formere gør det muligt at frem­stille ensartede og komplekse dele i forskellige plast­ma­te­rialer. Hvad enten det drejer sig om stand alone CNC maskiner eller et bear­bejd­nings­center med auto­matisk maskin­be­tjening, kan Gibotech levere CNC maskiner og vaku­um­formere, der øger effek­ti­vi­teten og forbedrer både konkur­ren­ce­evnen og arbejdsmiljøet.

vakuumformer_

CNC maskiner til bear­bejdning af plast

 

Hos Gibotech er vi leve­rings­dygtige i CNC maskiner med tilhø­rende auto­ma­tions­løsning og robot til plast­be­ar­bejdning samt til bear­bejdning af andre mate­rialer som træ, glas, sten og kompo­sit­ma­te­rialer. Veludført, auto­ma­ti­seret plast­be­ar­bejdning kræver maskiner, som er specielt designet til formålet, og hos Gibotech har vi stor erfaring med at udvikle løsninger af høj kvalitet, som samtidig er tilpasset vores kunders ønsker og behov i forbin­delse med plast­be­ar­bejdning. Vi er leve­rings­dygtige i maskiner til plast­be­ar­bejdning af mærket CMS, som også produ­cerer vacuum­form­nings­ma­skiner til plastin­du­strien. Der er tale om avan­cerede og innovative løsninger, som bygger på mange års grundig research og løbende tilpas­ninger, og du er derfor sikret en CNC maskine til plast­be­ar­bejdning, der er blandt de bedste på markedet.

For at se denne video skal du acceptere stati­stikker, markeds­føring cookies 

Vakuumformere

 

Der skal en helt særlig maskine og teknologi til at kunne bear­bejde et mate­riale som plast. De vaku­um­formere, der forhandles hos Gibotech er speci­a­l­ud­viklede til at kunne arbejde i forskellige plastmaterialer. 

Hurtige værk­tøjs­skift, fuld diag­nostik og onli­ne­for­bin­delse gør maski­nerne  meget alsidige og bruger­venlige, hvilket er den ideelle løsning for dem, der arbejder med vakuumformere.

For at se denne video skal du acceptere stati­stikker, markeds­føring cookies 

METAL

Når det drejer sig om metal­be­ar­bejdning, kan Gibotech tilbyde et af de hurtigste og mest gennem­te­stede CNC bear­bejd­nings­centre fra CMS. Den fås både som 3‑, 4- og 5‑akset, og kan her foruden bestykkes på et utal af måder. Ligeledes er maskinen forberedt til let at kunne arbejde sammen med robotter til f.eks. ilægning eller hånd­tering af emner.

cms hypsos

TRÆ

Siden begyn­delsen i 1984 har vi forhandlet CNC maskiner til behandling af træ, og siden da har vi udviklet et bredt forhand­ler­netværk til alle former for CNC bear­bejdning. Vores store erfaring med CNC maskiner til træ gør os  leve­rings-dygtige i alt fra komplekse løsninger til bearbejdning af b.la. stole­kom­po­nenter og trapper til simple løsninger samt bear­bejdning af alt inden for træfiberplader.

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager CNC. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på + 45 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Effektivisér arbejdet med CNC maskiner til bear­bejdning af plast

CNC står for Computerized Numerically Controlled (Computerstyret Numerisk Kontrolleret), og med disse maskiner er det muligt at frem­stille komplekse dele med en høj grad af ensar­tethed ved hjælp af en computer. Der er flere gode grunde til at gøre brug af CNC maskiner til plast­be­ar­bejdning. Med dem har du mulighed for at effek­ti­visere din produktion og dermed øge din konkur­ren­ceevne. Med en velfun­ge­rende CNC maskine til plast­be­ar­bejdning vil virk­som­heden samtidig kunne producere til den samme pris hele døgnet rundt på alle ugens dage. Samtidig vil auto­ma­ti­serede processer være med til at sikre færre fejl, og dine medar­bejdere vil få frigivet tid til at løse andre opgaver i virk­som­heden. Ensformige og repe­titive bevæ­gelser er hårde for menne­ske­kroppen, og over­lader du i stedet denne del til maskiner, så vil det medføre et bedre og mere sikkert arbejds­miljø, som igen kan være med til at reducere antallet af arbejds­skader og sygedage blandt dine medarbejdere.

Disse fordele drager vores kunder også nytte af i sund­heds­sek­toren med mobile robotter samt forskellige auto­ma­ti­serede løsninger til blod­prø­ve­hånd­tering. Gibotech er et komplet auto­ma­ti­se­ringshus, og vi kan derfor udvikle mange forskellige løsninger inden for auto­ma­ti­sering til mange forskellige brancher. Vi kan derfor også tilbyde at auto­ma­tisere ilæg­nings­pro­cessen i forbin­delse med plast­be­ar­bejdning ved at imple­mentere en robot, så du på den måde får en samlet auto­ma­tions­løsning med de mange fordele, en sådan indebærer.

Med maski­nerne til plast­be­ar­bejdning er der lagt vægt på bruger­ven­lighed, så alle opera­tører kan lære at anvende den software, der er imple­men­teret i dem. Kort sagt får du med vores maskiner med plast­be­ar­bejdning en effektiv løsning til at løfte proces­serne omkring CNC drejning såvel som CNC fræsning i din virksomhed. 

Maskiner til plast­be­ar­bejdning med avan­ceret teknologi

Lader du os stå for at udvikle din CNC maskine til bear­bejdning af plast, så er vi med hele vejen fra start til slut. Vi sætter en ære i at have et godt samspil med vores kunder, så de er med hele vejen fra den indle­dende dialog, og til CNC maskinen står klar til at indgå i produk­tionen i virk­som­heden.  Lader du os stå for at udvikle din CNC maskine til plast­be­ar­bejdning, så sørger vores teknikere selv­føl­gelig også for at programmere maskinen, så du kan være sikker på, at din CNC bear­bejdning af plast­kom­po­nenter kører upåklageligt.

Bearbejdning af plast, herunder både CNC drejning og CNC fræsning, kræver avan­ceret teknologi for at der sikres et godt resultat og et optimalt produk­tionsflow. Hos Gibotech har vi mange års erfaring inden for udvikling af maskiner til plast­be­ar­bejdning, og vi kan derfor garantere, at vores maskiner opfylder kravene, ligesom vi også kan tilbyde at skræd­dersy dem til din branche og de konkrete produktionsforhold.

Når du køber CNC maskiner til plast­be­ar­bejdning eller andre af vores auto­ma­tions­løs­ninger, så har du mulighed for også at tegne en servi­ce­aftale. Det vil være med til at sikre dig færre driftstop, så du kan opret­holde en stabil produktion og over­holde dine dead­lines. Du får samtidig rabat på reser­vedele til din auto­ma­tions­løsning. Har vi dem ikke på lager, så har vi som oftest mulighed for at skaffe dem hjem fra dag til dag. 

Sikkerhed

Hos Gibotech kan vi tilbyde rådgivning om sikkerhed i forbin­delse med vores auto­ma­tions­løs­ninger. Vores TÜV-certi­fi­cerede speci­a­lister har et indgående kendskab til maskin­di­rek­tivet og de dertil gældende stan­darder, og de kan derfor yde kvali­fi­ceret rådgivning, som en garanti for, at sikker­heden er i top.

Vil du vide mere om maskiner til plastbearbejdning?

Vil du høre mere om vores auto­ma­tions­løs­ninger til plast­be­ar­bejdning, eller skal vi hjælpe dig med at lave en skræd­dersyet model, der matcher behovet i din virk­somhed, så er du velkommen til at kontakte os. Henrik Thomsen er Product Manager CNC hos Gibotech, og han er vores ekspert i CNC maskiner til bear­bejdning af plast og andre mate­rialer. Han står klar til at guide dig til den bedste løsning og kan samtidig tilbyde at udregne din tilba­ge­be­ta­lingstid på den valgte maskine. Du kan ringe til Henrik på + 45 20 66 35 18 eller sende en mail på hgt@​gibotech.​dk

Eksempler

Vores mest solgte CNC maskiner

cms time
cms antares