Service &

servi­ce­af­taler

Gibotech servi­cerer og repa­rerer robotter, auto­ma­tions­løs­ninger og CNC-maskiner.

En servi­ce­aftale sikrer, at din produktion altid er 100 % funk­tions­dygtig, også i aften- og weekendti­merne. Det giver ro i sjælen, og sikrer stabile tal på bund­linjen.

Service

vi tilbyder

En servi­ce­aftale fra Gibotech sikrer jer en række fordele. Vigtigst af alt kommer jeres produk­tions­anlæg til at fungere bedre, så I får færre driftsstop. Vi tilbyder skræd­der­syede servi­ce­af­taler, men de kan fx inde­holde:
material-

BACKUP AF SOFTWARE

Det er vigtigt, at I har en backup af styringen, hvis der opstår problemer med denne. Gibotech gemmer en sikker­hedskopi af softwaren til samtlige anlæg, vi leverer. Vi hjælper også gerne med at lave en backup af eksi­ste­rende software. Dette er en lille inve­stering som hurtigt tjener sig hjem, hvis uheldet er ude.
fa-

OSAI-STYRINGER

Gibotech er skan­di­navisk repræ­sentant for OSAI. Vi både forhandler OSAIs innovative løsninger og reser­vedele og tilbyder support og servi­ce­ef­tersyn på eksi­ste­rende OSAI produkter i Danmark, Norge og Sverige.

Du kan læse mere om OSAI her.

et-

RESERVEDELE

Så længe en maskine er i drift, tilbyder vi service og repa­ra­tioner. Mange Gibotech-maskiner er stadig i drift efter 30 år eller mere. Vi har et stort reser­ve­delslager og det vi ikke har på lager, kan i de fleste tilfælde skaffes fra dag til dag.
fa-

FLYTNING AF PRODUKTIONSANLÆG

Gibotech tilbyder at flytte hele produk­tions­anlæg. Du kan læse om nogle af de anlæg, vi har både bygget og flyttet her.
et‑Z

Kurser

Vi tilbyder kurser til alle niveauer, pris­klasser og tider.

fa-

AD-HOC OPGAVER

Har du brug for andre opgaver som omhandler robotter- og auto­ma­tions­løs­ninger, så tøv ikke med at kontakte os.

Du kan kontakte os her.

Derfor skal du vælge Gibotech som servi­ceud­byder

Vores dygtige teknikere er speci­a­li­seret i at reparere og servicere robotter fra KUKA, FANUC og Kawasaki, cobots fra Omron og mobile robotter fra DS Automotion og Omron. Når det drejer sig om CNC maskiner, har vi speci­a­lister til maskiner fra CMS, SCM, og Tekna, samt styre­sy­stemer fra Rockwell Automation, SIEMENS, Omron, CMS, SCM og Tekna – og så er vi skan­di­navisk repræ­sentant for OSAI.

Med en servi­ce­aftale er din produktion og drift altid i bedste hænder

 

Vidste du, at i forbin­delse med levering af maskiner sikrer vi altid kunderne den nødvendige oplæring i at betjene maskinen igennem det inklu­derede kursus.

Vi har ingen fast kursusplan, men tilret­te­lægger kursus­tids­punkter efter kundens ønske.

et‑R

HURTIG RESPONS

Maksimal responstid ved driftstop: Én hverdag
et‑R

HJÆLP & VEJLEDNING

Mulighed for teknisk support, både offline og online
et‑R

KONTINUITET

Kontinuerlig servi­ce­ordning med inter­valler, der passer til Jeres produktion
et‑R

Kontant sikkerhed

Fast budget, ingen over­ra­skelser
et‑R

Særlige fordele

Kunder med en servi­ce­aftale fra Gibotech tilbydes lige­ledes en raba­t­ordning på reser­vedele og teknisk hjælp
Vi tilbyder service og repa­ration på de fleste mærker og produkter indenfor robotter og CNC maskiner.
, Service, Gibotech
, Service, Gibotech
, Service, Gibotech
, Service, Gibotech
, Service, Gibotech

Kurser

Vi tilbyder kurser, der er tilret­telagt efter jeres opera­tørers speci­fikke behov for uddan­nelse, og som samtidig er tilpasset jeres produk­tions­anlæg og ‑processer.

Opkvalificer dine medar­bejdere

Når dine medar­bejdere tilmelder sig et kursus hos os kan du være sikker på, at det er dygtige og erfarne instruk­tører som står for under­vis­ningen, da vi prio­ri­terer hands-on læring på vores kurser. Det betyder, at du som kursist inddrages i prak­tiske øvelser hele vejen igennem kurset.

et‑k

Varighed

Gibotechs kurser i robot­pro­gram­mering holdes over tre dage fra kl. 9−16.00 eller efter aftale.
et-

Pris

Et kursus robot­pro­gram­mering koster kr. 9.500,- pr. deltager og inklu­derer kursus­ma­te­rialer og forplejning.
et-

Diplom

Alle deltagere modtager et diplom for gennemført kursus på sidste under­vis­ningsdag.
, Service, Gibotech

Fanuc kurser

Vi udbyder følgende kurser i Fanucs robotter:

- Grundlæggende FANUC robot­pro­gram­mering

- Udvidet FANUC robot­pro­gram­mering

Begge kurser afholdes i Gibotechs lokaler på Datavej 15, 5220 Odense .

Varighed 3 dage, pris inkl. forplejning: DKK 9.500,00 pr. deltager.

, Service, Gibotech
Grundlæggende program­mering af CNC maskiner

Dette kursus afholdes på Herningsholm Erhvervsskole.

Læs mere om dette kursus

Kontakt Herningsholm Erhvervsskole

Hvad lærer du?

På et kursus i robot­pro­gram­mering lærer du bl.a. at udfører et simpelt robot­program og sikker, manuel betjening af robotten ved hjælp af program­me­rings­en­heden. Du får også et godt kendskab til robottens konstruktion, mulig­heder og ydeevne og du lærer at ændre i et bestående program.

 

Hvilke emner gennemgår vi?

For at give dig det bedste kendskab til Fanuc robot­terne, gennemgår vi en hel række emner på robot­kurset:

- Sikkerhed omkring robotten og hånd­tering af denne på sikker vis

- General gennemgang af robotten og dens kompo­nenter

- Overordnet forklaring af hvordan robotten arbejder og dens koor­di­nat­system

- Yderligere gennemgang af program­me­rings­en­heden, optioner, mulig­heder, menuer og funk­tioner

- Grundlæggende kendskab til program­mering Lagerkapacitet

- Ændring af eksi­ste­rende posi­tioner i programmet

- Brug af forskellige bevæ­gel­ses­funk­tioner (en axe af gangen, lineær og circulær)

- Brugerområde og værk­tøjs­område (og hvordan de fast­lægges og bruges)

- Praktiske øvelser for bedre forståelse

- Backup og indlæsning af eksi­ste­rende backup

 

År med træning og kurser

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

3 + 12 =