CNC maskiner

- unikke løsninger til CNC bear­bejdning

Hvad enten det drejer sig om stand alone CNC maskiner eller et bear­bejd­nings­center inte­greret med auto­matisk hånd­tering af emner, så har vi et solidt grundlag for altid at kunne tilbyde en CNC maskine og ‑løsning, der øger kundens effek­ti­vitet og forbedrer konkur­ren­ce­evnen, samtidig med at arbejds­miljøet forbedres. 

Fordele ved at inve­stere i en CNC maskine:

  • Høj og ensartet kvalitet
  • Øget produk­ti­vitet
  • Kortere leve­ring­stider
  • Forbedret konkur­ren­ceevne – hvad enten det er nat, dag, jul eller påske, kan der altid produ­ceres til samme pris
  • Medarbejdere frigøres til andre opgaver
  • Forbedret arbejds­miljø for de ansatte – tunge løft og ensidigt arbejde mini­meres. Derudover skånes medar­bej­derne for støj og andre skadelige påvirk­ninger. Et bedre og mere sikkert arbejds­miljø redu­cerer endvidere antallet af arbejds­skader og sygedage

Vores ekspert i CNC maskiner

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC maskine kan være med til at auto­ma­tisere din produktion, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Vores samar­bejds­partnere

Når vi sammen­sætter en CNC løsning til dig, så gør vi det i tæt samar­bejde med førende leve­ran­dører på markedet. Vores primære samar­bejds­partnere på CNC maskiner er:

CNC maskiner hos Gibotech

Gibotech har gennem mange år forhandlet CNC maskiner til diverse auto­ma­tions­pro­cesser. Vi startede i 1984 med udeluk­kende at forhandle maskiner til behandling af træ, men har gennem de seneste over 30 år udviklet et bredt forhand­ler­netværk til alle former for CNC bear­bejdning. Gennem et solidt netværk af stærke samar­bejds­partnere har vi opbygget en enestående porte­følje af maskiner, som hver især har speci­fikke styrker. Det giver os et solidt grundlag og en unik mulighed for altid at kunne tilbyde en maskine, som passer perfekt til vores kunders behov og ressourcer.

Gibotech er et komplet auto­ma­tionshus, der ikke kun leverer CNC maskiner. Vi tilbyder blandt andet auto­ma­ti­sering af f.eks. ilæg­nings­pro­cessen via en robot, så du får en samlet auto­ma­tions­løsning med de mange fordele der medfølger.

, <span class="caps">CNC</span> loes­ninger, Gibotech
et‑k

CNC

Forkortelsen CNC betyder Computerized Numerically Controlled (Computerstyret Numerisk Kontrolleret).
et-

Opfindelse

CNC blev udviklet sidst i 1940’erne og starten af 1950’erne af “MIT Servomechanisms Laboratory”.
et-

CNC produktion

CNC refe­rerer til produk­tions­ma­skiner, der ved hjælp af en computer kan frem­stille mange ensartede komplekse dele i metal og andre mate­rialer.
, <span class="caps">CNC</span> loes­ninger, Gibotech

Træ

Gibotech tilbyder CNC maskiner til bear­bejdning af træ. Vi har stor erfaring i at levere alt fra komplekse løsninger til bear­bejdning af b.la. stole­kom­po­nenter, trapper m.m. til mere simple løsninger samt bear­bejdning af alt inden for træfi­ber­plader. Vores samar­bejds­partner inden for CNC maskiner til bear­bejdning af træ, er CMS og SCM. Om du har brug for en CNC fræser til fræsning af træ eller andet, så leverer vi altid maskiner i bedste kvalitet og med en lang leve­alder.

, <span class="caps">CNC</span> loes­ninger, Gibotech

Plast

CNC bear­bejdning af plast kræver maskiner, som er specielt designet hertil. Vi har stor erfaring med at rådgive om, hvilken type maskine man skal vælge, samt hvordan maskinen skal sammen­sættes, for at opfylde kundens ønsker og behov. CNC bear­bejd­nings­cen­trene til plast, som Gibotech leverer, er af mærket CMS, som også produ­cerer vaccum­form­nings­ma­skiner til plastin­du­strien og SCM Accord.

Vi har haft et mange­årigt godt samar­bejde med Gibotech. Vi har købt endnu en CMS maskine hos Gibotech, som vi her hos Bach Composite Industry bruger til at fræse, skære og bore med, når vi forar­bejder kompo­nenter til vind­møl­le­in­du­strien. Vi samar­bejder med Gibotech, fordi de er dygtige, flek­sible og er gode til at tænke innovativt. Selvom den nye maskine, vi har købt, står i Litauen, kan Gibotech rådgive os, fordi vi har monteret webka­meraer på maskinen, og dermed kan Gibotech hjælpe os med at vurdere maskinens drift.
Erik Mortensen

Production Manager, Bach Composite Industry A/S

, <span class="caps">CNC</span> loes­ninger, Gibotech

Komposit

At bear­bejde komposit af forskellig art er komplekst, og det er vigtigt at vælge det rigtige bear­bejd­nings­center, som er konfi­gu­reret korrekt, så b.la. den rigtige type spin­del­motor vælges, at føringer m.m. er afdækket og beskyttet mod de aggressive støv­par­tikler, der ofte bliver dannet ved bear­bejdning af komposit. For bear­bejdning af komposit bruger Gibotech b.la. CMS, som leverer CNC bear­bejd­nings­centrer til flere bilpro­du­center, der frem­stiller dele i kompo­sit­ma­te­riale.

, <span class="caps">CNC</span> loes­ninger, Gibotech

Metal

Når det drejer sig om metal­be­ar­bejdning, kan Gibotech tilbyde et af de hurtigste og mest gennem­te­stede CNC bear­bejd­nings­centre fra CMS. Den fås både som 3‑, 4- og 5‑akset, og kan her foruden bestykkes på et utal af måder. Ligeledes er maskinen forberedt til let at kunne arbejde sammen med robotter til f.eks. ilægning eller hånd­tering af emner.

Vil du også gerne øge effek­ti­vi­teten i din produktion, samtidig med at du forbedrer konkur­ren­ce­evnen? Så ring til mig på på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Henrik Thomsen

Product Manager, Gibotech A/S

Løsninger solgt

Produkt-vari­a­tioner

Brands som kan producere disse løsninger

Installerede løsninger siden 1983

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

6 + 6 =