CNC bear­bejdning

- vi tilbyder unikke CNC løsninger

Hvad enten det drejer sig om stand alone CNC maskiner eller maskiner inte­greret med auto­matisk hånd­tering af emner, så har vi sammen med vores leve­ran­dører et solidt grundlag for altid at kunne tilbyde en maskine og løsning, der passer perfekt til vores kunders behov.

Vores samar­bejds­partnere

Du kan læse meget mere om de enkelte brands og produ­center vi samar­bejder med i vores unikke CNC løsninger her.

Historien om CNC hos Gibotech

Gibotech har igennem mange år forhandlet CNC maskiner til diverse auto­ma­tions­pro­cesser. Vi startede i 1984 med udeluk­kende at forhandle maskiner til behandling af træ, men har igennem de seneste over 30 år udviklet et bredt forhand­ler­netværk af maskiner til alle former for CNC bear­bejdning. Igennem et solidt netværk af stærke samar­bejds­partnere har vi opbygget en enestående porte­følje af maskiner, som hver især har speci­fikke styrker. Det giver os et solidt grundlag og en unik mulighed for altid at kunne tilbyde en maskine, som passer perfekt til vores kunders behov og ressourcer.

Fordi Gibotech er et komplet auto­ma­tionshus kan vi ikke kun levere CNC maskiner, men også tilbyde at auto­ma­tisere f.eks. ilæg­nings­pro­cessen via en robot, så du får en samlet auto­ma­tions­løsning med de mange fordele det har.    

CNC BEARBEJDNING

FORDELE VED INVESTERING I CNC ANLÆG

Der er mange fordele ved at inve­stere i CNC bear­bejdning:

 

  • Høj og ensartet kvalitet
  • Øget produk­ti­vitet
  • Kortere leve­ring­stider
  • Forbedret konkur­ren­ceevne, da der kan produ­ceres til samme pris, hvad enten det er nat eller dag, jul eller påske
  • Medarbejdere frigøres til andre opgaver
  • Forbedret arbejds­miljø for de ansatte – tunge løft og ensidigt, gentaget arbejde mini­meres, ligesom medar­bej­derne skånes for støj og andre skadelige påvirk­ninger. Et bedre og mere sikkert arbejds­miljø redu­cerer endvidere antallet af arbejds­skader og sygedage
et‑k

CNC

Forkortelsen CNC betyder Computerized Numerically Controlled (Computerstyret Numerisk Kontrolleret).

et-

Opfindelse

CNC blev udviklet sidst i 1940’erne og starten af 1950’erne af “MIT Servomechanisms Laboratory”.

et-

CNC produktion

CNC refe­rerer til produk­tions­ma­skiner, der ved hjælp af en computer kan frem­stille mange ensartede komplekse dele i metal og andre mate­rialer.

Træ

Gibotech tilbyder CNC maskiner til bear­bejdning af træ. Vi har stor erfaring i at levere alt fra komplekse løsninger til CNC bear­bejdning af b.la. stole­kom­po­nenter, trapper m.m. og til mere simple løsninger til CNC bear­bejdning af alt inden for træfi­ber­plader. Vores samar­bejds­partner inden for CNC maskiner for bear­bejdning af træ er CMS og Masterwood (SCM, Accord)

 

Plast

CNC bear­bejdning af plast kræver maskiner, som er specielt designet hertil. Vi har stor erfaring med at rådgive om hvilken type maskine man skal vælge, samt hvordan maskinen skal sammen­sættes for at opfylde kundens ønsker og behov. CNC bear­bejd­nings­cen­trene til plast som Gibotech leverer er af mærket CMS, som også producere vaccum­form­nings maskiner til plastin­du­strien, eller SCM Accord.

 

Vi har haft et mange­årigt godt samar­bejde med Gibotech. Vi har købt endnu en CMS maskine hos Gibotech, som vi her hos Bach Composite Industry bruger til at fræse, skære og bore med, når vi forar­bejder kompo­nenter til vind­møl­le­in­du­strien. Vi samar­bejder med Gibotech, fordi de er dygtige, flek­sible og er gode til at tænke innovativt. Selvom den nye maskine, vi har købt, står i Litauen, kan Gibotech rådgive os, fordi vi har monteret webka­meraer på maskinen, og dermed kan Gibotech hjælpe os med at vurdere maskinens drift.

Erik Mortensen

Production Manager, Bach Composite Industry A/S

Komposit

At bear­bejde komposit af forskellig art er komplekst, og det er vigtigt at vælge det rigtige bear­bejd­nings­center som er konfi­gu­reret så b.la. den rigtige type spindel motor vælges, at føringer m.m. er afdækket og beskyttet mod de aggressive støv­par­tikler, der ofte bliver dannet ved bear­bejdning af komposit. For bear­bejdning af komposit bruger Gibotech b.la. CMS, som leverer CNC bear­bejd­nings­centre til flere bilpro­du­center, der frem­stiller dele i komposit mate­riale.

Metal

Når det drejer sig om metal­be­ar­bejdning, kan Gibotech tilbyde et af de hurtigste og mest gennem­te­stede CNC bear­bejd­nings­centre fra FANUCFANUC Robodrill fås som 3‑, 4- og 5‑akset, og kan her foruden bestykkes på et utal af måder. Ligeledes er maskinen forberedt med et robo­tin­terface, så det er meget nemt at auto­ma­tisere FANUC Robodrill.

Henrik Thomsen er vores ekspert indenfor CNC

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC maskine kan være med til at auto­ma­tisere din produktion, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager CNC. Han kan guide dig til den bedste løsning og kalkulere tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Løsninger solgt

Produkt-vari­a­tioner

Brands som kan producere disse løsninger

Installerede løsninger siden 1983

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

5 + 14 =