Hospitaler & Sundhedsvæsen

Vi tilbyder mange forskellige løsninger til hospitals- og sund­heds­væ­senet.

Vi laver nemlig kunde­til­passede løsninger til netop jeres situ­ation og i fællesskab finder vi dét produkt og system som gavner jer mest.

Gibotech har bygget auto­ma­tions­løs­ninger siden 1984

Vi har en enestående porte­følje af auto­ma­ti­serede hospi­tals­løs­ninger, som hver især har speci­fikke styrker og som alle kan skræd­dersys efter kundens behov og ønsker.
et-

Patientsikkerhed

Reduktion af manuelle processer mini­merer risikoen for menne­skelige fejl.
et-

Effektivitet

Implementering af robot­tek­nologi giver højere effek­ti­vitet med samme medar­bej­de­rantal.
et-

Arbejdsforhold

Automation redu­cerer ensidigt, genta­gende arbejde og forbedrer medar­bej­dernes ergo­no­miske forhold.

Hvorfor vi er den rette partner til din auto­ma­tions-løsning

Hvad enten det drejer sig om fuldt auto­ma­ti­serede steril­cen­traler, blod­prø­ve­sor­tering eller auto­ma­ti­serede højlagre og vare­mod­ta­gelser, så har Gibotech løsningen. Og fordi vi er nogle af de første, der har lavet disse løsninger, kan vi også hurtigt udvikle nye løsninger i frem­tiden. Gibotech har igennem flere år lavet unikke auto­ma­tions­løs­ninger til hospi­taler og sund­heds­sek­toren og allerede i 2011 blev den første auto­ma­ti­serede steril­central instal­leret på Gentofte Hospital. I 2015 fulgte udvik­lingen af Gibosort, der sorterer og fordeler blod- og mikro­bi­o­lo­giske prøver, og i 2016 instal­lerede vi en auto­ma­ti­seret vare­mod­ta­gelse på Herlev Hospital. Seneste hospi­tals­løsning er en komplet auto­ma­ti­seret steril­central på Rigshospitalet, der står færdig i løbet af 2018.

TEKNOLOGISKE AUTOMATIONS-LØSNINGER TIL HOSPITALER

Vi har speci­a­li­seret os i robotter og automation siden 1984, så uanset hvad du har brug for råd og vejledning til, hjælper vi.

Med et utal af projekter, kunder og løsninger bag os kan vi rådføre dig præcist og effektivt, så du hurtigt sikrer din inve­stering, skaber profit og et godt arbejds­miljø.

Mobile robotter

Implementering af mobile robotter på hospi­ta­lerne opti­merer logi­stikken og øger spor­bar­heden af de trans­por­terede emner. Samtidig frigøres medar­bej­dernes tid til fx mere patient­fo­ku­serede opgaver.
, Hospitaler & Sundhedsvæsen, Gibotech

Blodprøver

Til auto­matisk regi­strering og hånd­tering af blod­prøver på hospi­ta­lerne har Gibotech udviklet en løsning baseret på robot­tek­nologi, der giver mulighed for hurtigere prio­ri­tering og svar på prøverne.
, Hospitaler & Sundhedsvæsen, Gibotech

Varemodtagelse

Automatisk vare­mod­ta­gelse og ‑hånd­tering frigiver medar­bej­derre­s­sourcer og øger spor­bar­heden af de modtagede varer.

, Hospitaler & Sundhedsvæsen, Gibotech

Sterilcentral

Gibotech har udviklet, leveret og instal­leret verdens første robot­ba­serede, auto­ma­tiske lager- og pakke­system for sterile instru­menter og éngangs­ar­tikler.
, Hospitaler & Sundhedsvæsen, Gibotech

Udvalgte produkter

Vores højtek­no­lo­giske auto­ma­tions­løs­ninger til hospitals- og sund­heds­sek­toren er opbygget i moduler. Vi har derfor et optimalt udgangs­punkt for altid at kunne sammen­sætte og levere en løsning, der passer perfekt til vores kunders behov og ressourcer.  
, Hospitaler & Sundhedsvæsen, Gibotech
, Hospitaler & Sundhedsvæsen, Gibotech
, Hospitaler & Sundhedsvæsen, Gibotech
, Hospitaler & Sundhedsvæsen, Gibotech
, Hospitaler & Sundhedsvæsen, Gibotech
, Hospitaler & Sundhedsvæsen, Gibotech

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

2 + 1 =