Styringer

Gibotech har mulighed for at tilbyde styringer og auto­ma­tik­løs­ninger. Enten i forbin­delse med inte­grerede systemer eller stand-alone løsninger. Vi har et tæt samar­bejde med kvali­tets­le­ve­ran­dører samtidigt med, at vi har vores egne erfarne programmører.

 

Vores samar­bejds­partnere

Vores netværk af samar­bejds­partnere giver os mulighed for at tilbyde et bredt udvalgt af styringer, som hver især har speci­fikke styrker.

Vi er certi­fi­cerede partnere af Allen-Bradley styringer fra Rockwell Automotion, men tilbyder lige­ledes styringer fra Siemens og OSAI. Dermed kan vi skabe en solid og skræd­dersyet løsning til virk­som­heder i alle slags brancher – samtidig med, at vi kan tilpasse vores løsninger til at inter­agere med eksi­ste­rende automationsløsninger.

Du kan læse meget mere om de enkelte brands og produ­center, vi samar­bejder med herunder.

100% kunde­til­passede løsninger

I modsætning til mange andre auto­ma­tionshuse, har vi vores helt egen softwa­re­af­deling, hvilket er en af vores kerne-kompe­tencer. Vi har en hel afdeling med erfarne softwa­re­ud­viklere, der alle er med til at udvikle unikke og skræd­der­syede software-løsninger og styringer. Vi kan altså bygge alt op fra bunden og helt ud fra vores kunders ønsker og behov. Det kan godt være, at opga­verne er komplekse, men vi garan­terer altid, at den færdige løsning lever op til det aftalte og er nem at betjene.