DIRA Business og Robotbrag kan endelig afholdes igen

12. august 2021

Få inspiration til jeres næste skridt med robotter og automation ved ROBOTBRAG den 26. august 2021 klokken 09:30–16:30 hos Teknologisk Institut i Odense, hvor du kan få et indblik i morgen­dagens produk­tions- og robotteknologi.

DIRA Business og ROBOTBRAG – der giver nysgerrige virk­som­heder og nu også stude­rende mulighed for at komme ind og få et kig på morgen­dagens robot­tek­nologi – nærmer sig.

I 2019 slog ROBOTBRAG herunder DIRA Business rekord med over 1.500 deltagere, da DIRA og Teknologisk Institut åbnede dørene i Odense.

I år bliver rammerne også brudt – ROBOTBRAG er nemlig blevet udvidet med én dag, hvor de stude­rende kan komme ind og snuse til frem­tidens robotteknologi.

- Vi har haft en forry­gende udvikling i inter­essen for ROBOTBRAG i de seneste år, og vi glæder os til at åbne dørene op for rekord­mange robo­tak­tører og ‑entu­si­aster til årets arrangement

Kim Reeslev

Bestyrelsesformand, DIRA

Sæt kryds i kalenderen

Den 26. august 2021 bliver fortsat et samlings­punkt for robo­tak­tører og virk­som­heder, der er nysgerrige på robot­tek­no­lo­giens nye mulig­heder, mens den 27. august 2021 bliver i de frem­tidige robo­tak­tørers ånd. Her åbner DIRA sammen med Teknologisk Institut dørene op for elever og stude­rende til en læringsdag.

Du kan både møde virk­som­heder, DIRA, speci­a­lister fra Teknologisk Institut og robotter.

 

  • Oplev frem­tidens robotter (og hils heri­blandt på Boston Dynamics’ terræn­gående Spot-robot)
  • Kom i dialog med Teknologisk Instituts robot- og automationsspecialister
  • Mød mere end 60 robot- og auto­ma­tions­le­ve­ran­dører til DIRA Business
  • Lær hvordan I kan komme i gang eller videre med robotter i jeres virk­somhed på vores konferencespor

… og meget mere!

- Vi har store ambi­tioner for arran­ge­mentet, og med de udvi­delser vi har fore­taget os, gør vi det større end nogen­sinde før.

Kurt Nielsen

Centerchef, Teknologisk Institut

For at se denne video skal du acceptere stati­stics, marketing cookies 

DIRA Teknologiprisen

DIRA Teknologiprisen uddeles til et nyt og unikt produkt, som er et resultat af udnyt­telse af ny teknologi. Gennem den gode historie skal DIRA Teknologiprisen øge kend­skabet til nye tekno­lo­giske mulig­heder og inspirere robot- og auto­ma­tions­branchen til udvikling af nye, innovative produkter. 

DIRA Teknologiprisen uddeles til DIRA Business/Robotbrag.

DIRA Business

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00