Når du skal finde den optimale CNC-maskine til din virk­somhed, skal du særligt tænke over mate­rialet, og hvordan maskinen skal indgå i produktionsflowet.

Der er flere ting, du skal tage stilling til, når du inve­sterer i en CNC-maskine. Du skal særligt være opmærksom på, hvilket behov maskinen skal dække, hvordan det øvrige produk­tionsflow er, og selv­føl­gelig hvilken type mate­riale maskinen skal bearbejde.

Hvis du vil have et hurtigt overblik over, hvilke maskiner du kan vælge inden for plast, metal, træ, sten, komposit og metal, har vi her samlet nogle af vores bedst sælgende maskiner inden for de respektive materialer.

Plast
Tracer

 • Maksimal vaku­u­m­effekt, fordi vakuumet er koncen­treret i det område af arbejds­brodet, der er i brug. Det gør maskinen ideel til bear­bejdning af små dele eller meget åndbare materialer.
 • En arbejds­cyklus er i gennemsnit 9% hurtigere end lignende maskiner. Og værk­tøjs­skifte sker på under 15 sekunder.
 • Arbejdsbordet, hvor du kan oplægge og nedtage emner, er frit tilgæn­geligt fra alle sider. Bulderhuset er selv­føl­gelig lukket, så selve bear­bejd­nings­pro­cessen stadig sker under sikre forhold.

Tekniske speci­fi­ka­tioner

 • Motorkraft:
  • 3–4 akser: 15 kW
  • 4 akser: 13,4 kW
 • Rotationshastighed: 2.400 omdr.pr.min.
 • Antal værk­tøjer på værk­tøjs­skif­teren: 38/53

Sten
Brembana Speed

 • 3/4 inter­po­le­rende akser.
 • Kan bear­bejde både plader og blokke af vari­e­rende tykkelse.
 • Det robuste design absor­berer spæn­dingen fra bear­bejd­ningen, så maskinen ikke mister præcision over tid.
 • Der kan instal­leres op til 120 værk­tøjer, så maskinen ikke skal have nyt udstyr hver gang.

Tekniske speci­fi­ka­tioner

 • X‑aksevandring: 2.800−3.800 mm
 • Y‑aksevandring: 1.650−7.200 mm
 • Z‑aksevandring: 350–900 mm
 • Rotationsakse: 360 grader, trinløst

Træ
Balestrini power

 • Kompakt design, der stadig sikrer kraft, flek­si­bi­litet og produktivitet.
 • Arbejdsbordene er designet til maksimal modu­la­ritet, så maskinen kan tilpasses dit produktionsbehov.
 • Arbejdsbordet giver mulighed for optimal låsning af emnerne ved hjælp af eksem­pelvis sugekopper.
 • Med det fem-aksede bear­bejd­nings­hoved er alle værk­tøjer altid tilgængelige.

Tekniske speci­fi­ka­tioner

 • X‑aksevandring: 3.000−4.000−5.000 mm
 • Y‑aksevandring: 1.800−2.550−3.550 mm
 • Z‑aksevandring: 700−1.000 mm
 • X‑Y-Z-akse­ha­stighed: 90−90−60 m/min

Komposit
Ares

 • Har store arbejds­om­råder og bredt udvalg af elektrospindler.
 • Arbejdsområderne kan køre som enkelt zone eller pendulær cyklus.
 • Maskinen har effektiv støv­hånd­tering med avan­cerede tilba­ge­hol­delses- og sugesystemer.
 • En ultra­sonisk skære­enhed kan tilføjes for optimal bearbejdning.

Tekniske speci­fi­ka­tioner

 • X‑aksevandring: 3.600−6.000 mm
 • Y‑aksevandring: 1.800−2.600 mm
 • Z‑aksevandring: 1.200−1.200 mm

Metal
Brembana aquatec (waterjet)

 • 3- og 5‑akset hydros­li­bende vandstråleskæresystem.
 • Stålstøtterne på siden af maskinen giver struk­turel stivhed, der sikrer høj ydeevne selv ved krævende opgaver.
 • Bevægelserne udføres af et stativ, der er drevet af børstefri motorer.
 • Alle bevæ­gel­ses­kom­po­nenter er beskyttet mod vand og snavs.

Tekniske speci­fi­ka­tioner

 • X‑akse: 3.000−3.800 mm
 • Y‑akse: 2.650−6.650 mm
 • Z‑akse: 650 mm
 • B‑akse: ±60°
 • C‑akse: uendelig

Ingen er bedre end andre

Det er vigtigt, du husker på, at alle CNC-maski­nerne arbejder hurtigt og effektivt og leverer et slut­produkt af høj kvalitet. Derfor er der ingen maskiner, der er bedre end andre. Men der er selv­føl­gelig maskiner, der er et bedre match til din virksomhed.

Der findes også typisk flere vari­anter af den samme maskine, som hver har deres unikke egen­skaber og tekniske specifikationer.

CNC-maskinen vil altid blive program­meret til at passe til din bear­bejd­nings­metode og det slut­produkt, den skal levere. Den program­mering står Gibotech selv­føl­gelig for, og vi står også for oplæring af operatøren.

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC-maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 12.00