I februar 2024 kan Gibotech fejre 40-års jubilæum med robotter og automation.

Gibotech kan i år fejre 40-års jubilæum. Virksomheden har bevæget sig fra at være en mindre virk­somhed, der solgte CNC-maskiner til at være én af Danmarks førende auto­ma­tions­virk­som­heder, der leverer auto­ma­tions­løs­ninger til hospi­taler i både Danmark og resten af verden.

I produk­tions­hallen hos Gibotech findes kan du se opstil­linger af auto­ma­tions­løs­ninger, der skal leveres til blandt andet Nyt OUH og en større danske indu­stri­virk­somhed. Lastbiler har netop kørt udstyr fra virk­som­heden og ned til Tyskland, hvor instal­la­tionen af en auto­ma­ti­seret vare­mod­ta­gelse skal til at gå i gang. Og i både Sverige og Norge er instal­la­tionen af auto­ma­ti­serede steril­cen­traler godt undervejs.

I resten af virk­som­heden arbejdes der på at få de næste projekter godt i hus. Lige fra salget af projektet, til den tekniske konstruktion, projekt­le­delse, indkøb af mate­riale og kompo­nenter – og alt derimellem.

Fra træ til robotter

Der sælges stadig CNC-maskiner, som da Gibotech startede for 40 år siden, ligesom auto­ma­tions­løs­ninger til indu­stri­virk­som­heder også fylder i ordre­bogen. Men det er særligt auto­ma­tions­løs­nin­gerne til hospi­ta­lerne, der i dag er årsagen til, at Gibotech stadig står stærkt i automationsbranchen.

”Jeg tror ikke, at Poul Fuglsang havde regnet med, at Gibotech ville være her i dag, da han startede virk­som­heden for 40 år siden. Dengang solgte vi udeluk­kende CNC-maskiner primært til træin­du­strien. Det udvidede vi til også at omfatte auto­ma­tions­løs­ninger til hele indu­strien. I 2010 fik vi så foden inden for hos hospi­ta­lerne med den første auto­ma­ti­serede steril­central. Og siden er det gået rigtig stærkt.”

Henrik Danevig-Anker, CEO hos Gibotech

Sterilcentral er nøgleordet

Netop ”steril­central” er et ord, der går igen mange gange i løbet af en arbejdsdag hos Gibotech. Det er nemlig kerne­pro­duktet blandt de auto­ma­tions­løs­ninger, som Gibotech udvikler, leverer og instal­lerer til hospitaler.

”Den første auto­ma­ti­serede steril­central, vi instal­lerede i Danmark, var på Gentofte Hospital. Den var den første af sin slags i Danmark, og 10 år efter kunne vi åbne vores første auto­ma­ti­serede steril­central i Tyskland. Vi har også tilføjet vare­mod­ta­gelse og logistik til vores auto­ma­tions­por­te­følje, så vi spænder bredt over de processer, hvor hospi­taler gerne vil have fjernet det manuelle arbejde til fordel for automation,” siger Henrik Danevig-Anker.

Ros til medarbejderne

Det giver sig selv, at når man skal udvikle og installere auto­ma­tions­løs­ninger til hospi­taler og indu­stri­virk­som­heder samt stadig sælge CNC-maskiner, så bliver medar­bej­der­tallet nødt til at justeres op løbende.

I 2013 var der 23 medar­bejdere i Gibotech. Det tal er i 2024 steget til over 180 medar­bejdere. De sidder med hvert deres fagområde, som bidrager til det samlede projekt. Derfor har Gibotech også alle kompe­tencer til at lave en auto­ma­tions­løsning in-house. Noget, som er en styrke, når projekter skal sælges til nye kunder.

Der er ingen tvivl om, at en rigtig stor grund til den succes, Gibotech har oplevet, er vores dedi­kerede medar­bejdere. De er speci­a­li­serede inden for deres speci­fikke felt, og vi kan ikke undvære nogen af dem. Der bliver altid lagt stort enga­gement i vores projekter, så de lever op til de forvent­ninger, kunden har. Det sætter både jeg og vores kunder stor pris på.”

Henrik Danevig-Anker, CEO hos Gibotech

Når man kigger på tids­pla­nerne for de projekter, som Gibotech lige nu er i gang med at udvikle, så strækker mange af dem sig flere år frem.

Så hvis udvik­lingen fort­sætter, står Gibotech endnu stærkere i den globale auto­ma­tions­branche om 10 år, når der kan fejres 50-års jubilæum i virksomheden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvordan kan man auto­ma­tisere på et hospital? Tilmeld dig vores nyhedsbrev for hospi­taler og få nyheder og inspiration.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00