Robotten sorterer og stabler tråd­kurvene med instru­menter efter vægt.

The auto­mated SPD and case cart storage from Gibotech have several advan­tages for us. The physical workload for our healt­hcare personnel is reduced because we have removed some of the heavy, physical tasks. The full tracea­bility of the mate­rials is ensured, and the storage is utilized even better when it is auto­mated; even though it is a “chaos storage”.

Joss Giese

OP Manager, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

Da det nybyggede Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck (UKSH Lübeck), åbnede sine døre i oktober 2021, var det med en auto­ma­ti­seret steril­central, der var leveret og instal­leret af Gibotech.

En væsentlig del af steril­cen­tralen er det sterile lager, hvor opera­tions­udstyr opbe­vares, indtil de skal bruges til operation. Hele processen på det sterile lager er uberørt af menne­ske­hænder og fuldt automatiseret.

Når udstyret er rengjort og inspi­ceret, pakkes de i tråd­kurve og regi­streres. Derefter stables tråd­kurvene af en robot og sorteres efter vægt. Kurvene gennemgår autoklaven og ender i det sterile lager.

Lageret er et såkaldt “kaoslager”, hvor trans­portbånd og en auto­matisk kran blot placerer tråd­kurvene på ledige hylder. Softwaren sikrer, at loka­tionen regi­streres, samtidig med at kapa­ci­teten i lageret optimeres.

Når instru­menter er nødvendige til en planlagt operation, henter kranen tråd­kurven med de rette instru­menter, og en robot med et specielt designet værktøj placerer kurven i en case cart. Case carten sendes videre på et trans­portbånd, der er modi­fi­ceret specielt til vognene på UKSH Lübeck.

UKSH Lübeck ønskede at reducere det fysiske arbejde for sund­heds­per­so­nalet ved at fjerne gentagne opgaver og tung løft. De er lykkedes med det ved blandt andet at bruge borde, der kan justeres ergo­nomisk korrekt til hver medar­bejder. En anden fordel ved auto­ma­ti­se­ringen er, at det er nemt at holde styr på stamdata og sikre fuld spor­barhed i hele processen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvordan kan man auto­ma­tisere på et hospital? Tilmeld dig vores nyhedsbrev for hospi­taler og få nyheder og inspiration.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00