Agil tr er en CNC-maskine fra CMS, der er speciel designet til at håndtere og bear­bejde glas.

Vidste du, at der også er CNC-maskiner, der er ideelle til arbejdet med glas?

Hvis du bear­bejder glas i din produktion, har du brug for maskiner, der er designet til at håndtere det skrø­belige materiale.

Og sådan en maskine findes heldigvis. Den hedder agil tr og er en CNC-maskine fra den itali­enske fabrikant CMS.

Agil tr er særlig designet til at håndtere lige præcis glas. Det ses blandt andet ved maskinens fire arme, der løfter sig fra bordet og dermed gør det nemmere og mere sikkert at oplægge og nedtage glas før og efter bearbejdningen.

Maskinen kan delau­to­matisk skære lami­nerede glas­plader, og den kan auto­matisk skære mono­li­tiske glas­plader på op til 3810×2600 mm. Og så kan den udføre både lige og kurvede snit.

Af andre tekniske speci­fi­ka­tioner kan der nævnes:

Max. dimen­sioner på emnet 3810×2600 mm
Tykkelse på emne 2–19 mm
Max. poistio­ne­rings­hastighed 200 m/min
Max. acce­le­ration 10 m/s2
Positionsnøjagtighed på akse ± 0.15 mm
Lige og formet skæreoptimeringssoftware Ja
Max. vægt på emne, der kan oplægges 350 kg

Få også de andre egen­skaber fra en CNC-maskine

Hvis du vælger CNC-maskinen agil tr til fremover at bear­bejde glasset i din produktion, får du ikke kun de oven­nævnte egen­skaber. Du får også alle de andre, gene­relle fordele, der er ved at lade en CNC-maskine stå for bearbejdningen.

For eksempel:

  • Hurtig og effektiv bear­bejdning med et resultat, der er ens hver gang.
  • Færre fejl i produk­tionen, fordi maskinen kan program­meres til at lave lige præcis det stykke arbejde, du har brug for.
  • Mindre mate­ri­a­le­spild; dels på grund af de færre fejl, dels på grund af plan­læg­ningen og place­ringen af skabe­lo­nerne på materialet.
  • En sikker proces, fordi selve bear­bejd­ningen foregår i et lukket bulderhus, bag skydedøre eller bag sikkerhedslinjer.
  • Et forbedret arbejds­miljø, hvor medar­bej­derne ikke er invol­veret i selve bearbejdningsprocessen.

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC-maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 12.00