En producent af high end-design­højtalere har netop inve­steret i en accord 50 CNC-maskine til bear­bejdning af træ.

Gibotech skal levere en accord 50 CNC-maskine til én af vores kunder; en producent af high end design-højtalere

Præcision og bruger­venlig teknologi er afgø­rende, når virk­som­heden skal skabe højtalere af højeste kvalitet.

Derfor er accord 50 et oplagt valg. CNC-maskine er designet specielt til at kunne imøde­komme de høje krav, som virk­som­hedens produktion stiller. Den høje produk­ti­vitet og nøjag­tighed gør den ideel til bear­bejdning af komplekse former og detaljer – også i orga­niske former, som kræver en høj emne­passage. Faktisk kan accord 50 fås med en emne­passage på op til 500 mm.

Det er netop accords høje Z‑akse, der giver mulig­heden for at bear­bejde så høje emner. Udover den åbenlyse fordel ved selve bear­bejd­ningen, giver den høje Z‑akse også mulighed for at ekspe­ri­mentere med forskellige former og dimen­sioner uden at gå på kompromis med præcisionen.

Samtidig sikrer den stærke konstruktion af selve maskinen stabi­litet og nøjag­tighed under bear­bejd­ningen. Det er særlig vigtigt for virk­som­heden, da selv den mindste fejl kan påvirke lydkva­li­teten, designet og æste­tikken i det færdige produkt.

Accord 50 kan bruges til at bear­bejde forskellige mate­rialer; herunder træ, metal og plast. Maskinen er bruger­venlig og er nem for opera­tøren at programmere, så maskinen bruges optimalt til en effektiv og fejlfri produktion.

Service er også vigtigt

En anden grund til, at valget som leve­randør faldt på Gibotech, er vores dygtige servi­ce­af­deling. Vi har teknikere, der er speci­a­li­serede inden for CNC-maskiner og derfor kan yde en kompetent service.

Derudover samar­bejder vi også med HS Drive Tec, som har speci­a­li­seret sig inden for repa­ration af blandt andet spindler. På den måde er du sikker på, at både maskine og løsdele kommer i de bedste hænder, når der er brug for repa­ration eller vedligeholdelse.

Accord 50 er altså det bedste valg for virk­som­heden, når der er fokus på kvalitet, effek­ti­vitet og præcision. Investeringen er med til at give virk­som­heden mulighed for at realisere deres mest ambi­tiøse og kreative ideer uden at gå på kompromis.

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC-maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 12.00