Så er det tid til DIRA Business og Robotbrag igen

13. april 2022

Dansk Robot Netværk fylder 40 år

Det skal fejres til dette års DIRA Business og ROBOTBRAG – der giver nysgerrige virk­som­heder og stude­rende mulighed for at komme ind og få et kig på morgen­dagens robotteknologi.

Sidste år slog ROBOTBRAG herunder DIRA Business rekord med over 3.000 deltagere, da DIRA og Teknologisk Institut åbnede dørene i Odense. Derfor udvider DIRA igen i år udstil­lings­om­rådet, så der er god plads til botter og besø­gende, når vi åbner for Teknologisk Instituts tre robo­tin­nova­tions­haller, DIRA Business’ cirku­stelt og – som noget nyt – et uden­dørs­område for mobile robotter og droner.

Den 5. maj 2022 bliver fortsat et samlings­punkt for robo­tak­tører og virk­som­heder, der er nysgerrige på robot­tek­no­lo­giens nye mulig­heder, mens den 6. maj 2022 igen i år bliver i de frem­tidige robo­tak­tørers ånd, hvor elever og stude­rende kan komme til en læringsdag.

Du kan både møde virk­som­heder, DIRA, uvildige speci­a­lister fra Teknologisk Institut og robotter.

Gibotech er selv­føl­gelig også med til årets Robotbrag, og vi tager vores GiboCobotFlex med. Denne gang kan gæsterne glæde sig til at se, hvordan løsningen helt konkret kan bruges som flek­sibel palleteringsløsning.

Kenneth Pedersen

Product Manager, Automation, Gibotech

Sæt kryds i kalenderen

Du kan både møde virk­som­heder, DIRA, speci­a­lister fra Teknologisk Institut og opleve en masse spæn­dende robotløsninger.

 

  • Mød mere end 60 robot- og auto­ma­tions­le­ve­ran­dører til DIRA Business
  • Lær hvordan I kan komme i gang eller videre med robotter i jeres virk­somhed på vores konferencespor

… og meget mere!

- Vi har haft en forry­gende udvikling i inter­essen for ROBOTBRAG i de seneste år, og vi glæder os til at åbne dørene op for rekord­mange robo­tak­tører og ‑entu­si­aster til årets arrangement

Kim Reeslev

Bestyrelsesformand, DIRA

For at se denne video skal du acceptere stati­stikker, markeds­føring cookies 

DIRA Teknologiprisen

DIRA Teknologiprisen uddeles til et nyt og unikt produkt, som er et resultat af udnyt­telse af ny teknologi. Gennem den gode historie skal DIRA Teknologiprisen øge kend­skabet til nye tekno­lo­giske mulig­heder og inspirere robot- og auto­ma­tions­branchen til udvikling af nye, innovative produkter. 

DIRA Teknologiprisen uddeles til DIRA Business/Robotbrag.

robotbrag 2022

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du vil have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00