Så er det tid til DIRA Business og Robotbrag igen

13. april 2022

Dansk Robot Netværk fylder 40 år

Det skal fejres til dette års DIRA Business og ROBOTBRAG – der giver nysgerrige virk­som­heder og stude­rende mulighed for at komme ind og få et kig på morgen­dagens robotteknologi.

Sidste år slog ROBOTBRAG herunder DIRA Business rekord med over 3.000 deltagere, da DIRA og Teknologisk Institut åbnede dørene i Odense. Derfor udvider DIRA igen i år udstil­lings­om­rådet, så der er god plads til botter og besø­gende, når vi åbner for Teknologisk Instituts tre robo­tin­nova­tions­haller, DIRA Business’ cirku­stelt og – som noget nyt – et uden­dørs­område for mobile robotter og droner.

Den 5. maj 2022 bliver fortsat et samlings­punkt for robo­tak­tører og virk­som­heder, der er nysgerrige på robot­tek­no­lo­giens nye mulig­heder, mens den 6. maj 2022 igen i år bliver i de frem­tidige robo­tak­tørers ånd, hvor elever og stude­rende kan komme til en læringsdag.

Du kan både møde virk­som­heder, DIRA, uvildige speci­a­lister fra Teknologisk Institut og robotter.

Gibotech er selv­føl­gelig også med til årets Robotbrag, og vi tager vores GiboCobotFlex med. Denne gang kan gæsterne glæde sig til at se, hvordan løsningen helt konkret kan bruges som flek­sibel palleteringsløsning.

Kenneth Pedersen

Product Manager, Automation, Gibotech

Sæt kryds i kalenderen

Du kan både møde virk­som­heder, DIRA, speci­a­lister fra Teknologisk Institut og opleve en masse spæn­dende robotløsninger.

 

  • Mød mere end 60 robot- og auto­ma­tions­le­ve­ran­dører til DIRA Business
  • Lær hvordan I kan komme i gang eller videre med robotter i jeres virk­somhed på vores konferencespor

… og meget mere!

- Vi har haft en forry­gende udvikling i inter­essen for ROBOTBRAG i de seneste år, og vi glæder os til at åbne dørene op for rekord­mange robo­tak­tører og ‑entu­si­aster til årets arrangement

Kim Reeslev

Bestyrelsesformand, DIRA

For at se denne video skal du acceptere stati­stics, marketing cookies 

DIRA Teknologiprisen

DIRA Teknologiprisen uddeles til et nyt og unikt produkt, som er et resultat af udnyt­telse af ny teknologi. Gennem den gode historie skal DIRA Teknologiprisen øge kend­skabet til nye tekno­lo­giske mulig­heder og inspirere robot- og auto­ma­tions­branchen til udvikling af nye, innovative produkter. 

DIRA Teknologiprisen uddeles til DIRA Business/Robotbrag.

robotbrag 2022

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00