SMV:Digital

Få inve­ste­rings- og rådgiv­nings­støtte på op til 250.000.

25. februar 2022

Har du ambi­tioner om at styrke din virk­somheds produk­ti­vitet eller eksport gennem anven­delse af digitale systemer, auto­ma­ti­sering eller e‑handel? I SMV:Digital kan du nu søge om et tilskud på op til 250.000 kr. til inve­stering i teknologi og IT (op til 200.000 kr.) og tilhø­rende rådgivning (50.000kr.).

 

Gibotech deltager natur­ligvis også på R‑22- Nordens største robo­t­messe i Odense. R‑22 vil være et oplagt sted at kigge forbi Gibotech på stand 1741 og få mere at vide om, hvordan automation kan optimere produktion og processer. Man er også velkomme til at booke et møde på forhånd, så man kan få mere at vide om SMV-Digitals pulje. Kontakt Kenneth Pedersen, Product Manager Automation, på kep@​gibotech.​dk eller 20 66 35 04 for at booke et møde.

- SMV:Digital puljen er en oplagt mulighed for at få kigget på, hvordan man kan bruge automation til at optimere produk­tionen. Vi vil derfor gerne opfordre både eksi­ste­rende og poten­tielle kunder til at tage fat i os, så vi kan kigge på, om deres projekter kan falde inden for rammen. De er også velkomne til at booke et møde på R‑22, så vi kan tage en snak der, hvor vi har nogle af vores nyeste og mest flek­sible løsninger med på stand 1741.

Kenneth Pedersen

Product Manager Automation, Gibotech

Hvem kan få tilskud?

Tilskuddet er målrettet virk­som­heder, der er klar til at inve­stere i digitale systemer, auto­ma­ti­sering eller e‑handelsløsninger, der kan styrke produk­ti­vi­teten eller eksporten.

 

Eksempler på hvordan teknologi og IT kan styrke din virksomhed:

 • Forretnings- og ledel­ses­sy­stemer – ERP, MRP, MES/MIS
 • Produktions- og forsyningskædeoptimering
 • Internet of Things og cloud teknologi
 • Big Data / Business Intelligence – dataanvendelse
 • Robotteknologi- og celler 
 • Avanceret mate­ri­a­le­tek­nologi inkl. 3D-print
 • E‑handelsplatform, webshop- og systemvalg, betalinger
 • Online markeds­pladser, digitale salgs­værk­tøjer, dropshipping
 • Integration af websalg i systemer, ERP, PIM, lager og logistik
 • Digital sikkerhed. 

Krav for at kunne søge

 • Dansk CVR-nummer
 • 3–249 ansatte
 • Min. 2 mio. kr. i omsætning i seneste afsluttede regn­skabsår og omsætning på maksimalt 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro
 • Projektet skal bidrage til at realisere virk­som­hedens vækstambitioner
 • Ledelsesmæssig forankring
 • Digital eller tekno­logisk nyheds­værdi for virksomheden

Hvis du vil vide mere om puljen, så kan du læse mere på SMV:Digitals hjem­meside

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du vil have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00