I august intro­du­cerede Gibotech en GiboSmartSolution med en kolla­bo­rativ robot på en flek­sibel og mobil vogn. Nu er den første solgt og leveret og nummer to på vej ud af døren

Det blev den lokale virk­somhed Steeltec, der fik fingrene i den første GiboCobotFlex på markedet. Steeltec er en dansk metal­be­ar­bej­dende virk­somhed, der bl.a. tilbyder laser­skæring af plader, afgratning, svejsning, klip og buk, drejning og mange andre processer til metalbearbejdning.

Og det er altså en af disse processer, virk­som­heden nu har valgt at auto­ma­tisere med en flek­sibel og kolla­bo­rativ løsning fra Gibotech. Løsningen er lavet med en OMRON TM 12 kolla­bo­rativ robot med inte­greret visionkamera og controller. Sammen med robotten skal en OnRobot VGC 10 griber håndtere emner, der skal bukkes i en kantpresse.

- Vi ser frem til at udvide vores mulig­heder med en robot til vores kant­presse Trumpf TruBend 7036, der vil gøre os endnu mere konkur­ren­ce­dygtige i forhold til både pris og effek­ti­vitet. Vi har i tæt samar­bejde med Gibotech fået konstrueret en løsning, der er speci­a­li­seret til vores speci­fikke kunde­behov, siger Finn Stræde Christensen, direktør i Steeltec.

Helt nyt koncept

GiboCobotFlex er en del af Gibotechs nye koncept, GiboSmartSolutions, der er blevet udviklet under Coronakrisen. GiboSmartSolutions dækker primært indu­stri­løs­ninger og mange af dem er baseret på moduler, så man kan købe en enkelt robo­t­celle eller sætte flere moduler sammen til en samlet løsning, fx med eller uden mobil robot eller CNC maskine.

- Vi har i Covid-19 perioden arbejdet målrettet med at samle og kombinere firmaets erfa­ringer gennem en lang årrække.  Målet har været at gøre løsnin­gerne synlige og nemme at overskue, men samtidig ikke forsimple dem, da der i nogle tilfælde er tale om ret komplekse tekno­lo­giske løsninger. Og så håber vi, at vi ved at samle løsnin­gerne i et koncept, at det kan inspirere vores kunder til deres næste auto­ma­tions­løsning, siger Kenneth Pedersen, Project Sales Manager i Gibotech.

Den robot der nu flytter ind hos Steeltec er den første model af GiboCobotFlex. Den vil derfor også danne grund­laget for en vide­re­ud­vikling af nye udgaver af GiboCobotFlex, der vil blive baseret på Steeltecs erfaringer.

Kenneth Pedersen
Kenneth Pedersen, Project Sales Manager

Vi glæder os rigtig meget til at installere robotten hos Steeltec. Vi har haft et godt samar­bejde med virk­som­heden og er sikre på, at når de lærer GiboCobotFlex at kende, vil de opdage flere mulig­heder, hvor dens flek­si­bi­litet kommer til sin ret og skaber endnu mere værdi for dem og deres kunder”

Steeltec blev etab­leret i 1990, ligger i Odense og beskæf­tiger knap 15 medar­bejdere. Virksomheden har brugt de sidste 30 år på at speci­a­lisere sig i at udvikle færdige anlæg til deres kunder primært indenfor levneds­middel- og vindmølleindustrien.