SCM Accord

Gesten Bådaptering ApS inve­sterer i ny CNC maskine

04. november 2021

Når Gesten Bådaptering ApS fremover laver speci­a­lin­ventar til den voksende flåde af dansk produ­cerede lystbåde, så kan bear­bejd­ningen bl.a. foregå på en helt ny SCM Accord 30 nst CNC maskine fra Gibotech. 

Gesten Bådaptering ApS har speci­a­li­seret sig i opgaver indenfor aptering, speci­a­lin­ventar, formspænd og CNC fræsning af en række forskellige mate­rialer, og det er altså det sidste område, der nu bliver styrket med den nye maskine.

SCM Accord 30 nst udmærker sig bl.a. ved at have et auto­matisk off loading system, som gør maskinen mere produktiv, da hele bear­bejd­nings­om­rådet tømmes/- off loades på én gang.

- Det auto­ma­tiske off loading system betyder, at maskinen hurtigt kan loades med nye emner, og at opera­tøren i ro og mag kan tømme udløbs­bordet for færdig­be­ar­bejdede emner, imens CNC maskinen bear­bejder de næste emner.

På den måde kan man øge produk­ti­vi­teten markant, fordi opera­tøren ikke skal stå og vente og fordi maskinen kan være i gang hele tiden

Henrik Thomsen

Product Manager CNC, Gibotech

Store forvent­ninger

Den nye SCM Accord maskine skal bruges til at neste kryds­finér­plader ud og anden plade­be­ar­bejdning. Gesten Bådaptering ApS har i forvejen en CMS Karat fra 2008, som også blev leveret af Gibotech, og det er planen, at den nye maskine skal være med til at aflaste Karat maskinen, der er mere egnet til andre opgaver.

- Vi er rigtig glade for vores CMS Karat, men vi ville gerne tilføje en speci­al­ma­skine til kryds­finér til maskin­parken. Det var derfor helt naturligt at spørge Gibotech igen, og vi har fået rigtig god rådgivning til valg af den nye maskine, som skal være med til at skaffe endnu flere ordrer

Carsten Reinholdt Petersen

Product Manager, Gesten Bådaptering

SCM Accord_gibotech

Gesten Bådaptering ApS blev grundlagt i 1978 og blev etab­leret for at efter­komme en stigende efter­spørgsel på velpro­du­ceret aptering af design­mæssig høj kvalitet til den voksende flåde af dansk produ­cerede lystbåde i privat eje.

I dag er virk­som­heden en af Danmarks største apte­rings­virk­som­heder og særligt speci­a­li­seret i produktion af højkva­li­tets­ap­tering til eksklusive lystbåde og super yachts.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00