Gibotech indgår samar­bejdet med HS Drive Tec for at sikre indu­stri­kun­derne de bedste betin­gelser for reparationer

Gibotech har indgået et samar­bejde med den tyske virk­somhed HS Drive Tec.

Med samar­bejdet kan Gibotech tilbyde vores indu­stri­kunder hurtig og kompetent repa­ra­tioner af kompo­nenter til din CNC-maskine. Og det er uanset mærke eller model på maskinen.

HS Drive Tec har mere end 15 års erfaring inden for udvikling, produktion og repa­ra­tions­service af spin­del­tek­nologi. Virksomheden har altså solid erfaring inden for området, og det er netop derfor, Gibotech har valgt dem som samarbejdspartner.

HS Drive Tec kan udføre repa­ra­tioner af

 • elmo­torer,
 • spindler,
 • 2‑aksede aggre­gater,
 • bore­kasser,
 • fræse­ag­gre­gater
 • og meget mere.

Og det er uanset, om du bear­bejder træ, plast eller metal.

Når du er kunde hos Gibotech, kan du også benytte dig af de andre services, som HS Drive Tec tilbyder. Eksempelvis deres spindelhotel.

Her får du:

 • Sikker opbe­varing efter endt reparation.
 • Kvalitetssikring af spindlen ved regel­mæssig funktionstest.
 • Sikkerhed for produk­tions­pa­rathed og oppetid.
 • 24/7 tilgæn­ge­lighed.
 • Garanti, som først starter ved levering af spindlen.

Det er altså en fordel for dig at opbevare din spindel hos HS Drive Tec fremfor selv at have den liggende på lager. Med opbe­varing på lageret er du sikker på, at spindlen regel­mæssigt bliver testet for at sikre, at funk­tionen stadig er optimal.

Og du har selv­føl­gelig garanti på spindlen – en garanti, som først starter, når spindlen skal udle­veres til dig.

Fordi HS Drive Tec har lokation i Tyskland, er der ikke lang ventetid på at modtage din spindel eller det repa­rerede komponent. Ofte vil du modtage det dagen efter, det er sendt afsted.

Hvis du får brug for repa­ra­tioner på eksem­pelvis din bore­kasse, eller du gerne vil benytte dig af spin­del­ho­tellet, kan du kontakte Gibotech. Herefter formidler vi kontakten til HS Drive Tec.

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC-maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 12.00