Gibotech skal blandt andet levere robo­t­celler til den nye steril­central i Region Skåne.

Region Skåne er i gang med at moder­nisere et hospital, der blandt andet skal inde­holde Sveriges første fuldau­to­ma­ti­seret steril­central. Gibotech leverer blandt andet robo­t­celler og sterillager.

Lige ovre på den anden side af sundet er Region Skåne i gang med at udvide deres hospital med nye, moderne bygninger. Bygninger, som blandt andet skal huse en fuldau­to­ma­ti­seret steril­central – den første af sin slags i Sverige.

Gibotechs bidrag til den fuldau­to­ma­ti­serede steril­central består af:

  • Fem robo­t­celler fordelt på både det urene, rene og sterile område.
  • Rullebaner.
  • Et mini­buf­fer­lager.
  • Et stort sterillager.
  • Baner til både vogne og kurve.

Bygger på kendte løsninger

Sterilcentralen i Region Skåne baseres på de samme løsninger, som Gibotech har leveret eller er i gang med at levere til andre steril­cen­traler; blandt andet på Nyt OUH i Odense.

Det er altså auto­ma­tions­løs­ninger, som allerede er kendt og afprøvet på hospi­taler i blandt andet Danmark og Tyskland. Her har auto­ma­tions­løs­nin­gerne været med til at optimere arbejds­for­holdene for medar­bej­derne ved eksem­pelvis at overtage tungt, gensidigt arbejde og fjerne ikke-ergo­no­miske arbejdsstillinger.

Blandt andet ved at bruge lager­kraner, der sætter kurve eller containere med opera­tions­udstyr på plads på hylderne i lageret – og henter det igen, når der er brug for at ved en operation. Det fritager medar­bej­derne for arbejds­stil­linger, hvor arme hæves over skul­der­niveau. En bevæ­gelse, der i sig selv er harmløs, men udføres den flere gange om dagen i et helt arbejdsliv, kan det føre til smerter i skuldre og ryg.

Sterilcentralen i Region Skåne forventes at stå færdig ved udgangen af 2025.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvordan kan man auto­ma­tisere på et hospital? Tilmeld dig vores nyhedsbrev for hospi­taler og få nyheder og inspiration.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00