Henrik Danevig-Anker modtog prisen som Årets Regionale Temaprisvinder 2022 med temaet “Talent & tillid”. Foto: PwC

Årets Regionale Temaprisvinder 2022 blev Gibotech og Henrik Danevig-Anker. Prisen blev vundet for temaet ”Talent & tillid”, og i juryens bedøm­melse blev der blandt andet lagt vægt på Gibotechs vækst, som ikke har kunnet lade sig gøre uden et stort medarbejderengagement.

Da prisen for Årets Ejerleder 2022 på Fyn blev uddelt onsdag den 9. november, blev også Årets Regionale Temaprisvinder kåret. Prisen gik i år til Gibotech og virk­som­hedens CEO, Henrik Danevig-Anker.

Temaet for prisen var ”Talent & tillid”, og netop de to er nøgleord for Gibotechs ekspo­ten­tielle vækst de seneste år. Medarbejdertallet er røget i vejret, og de øgede kompe­tencer har gjort det muligt for Gibotech at indtage en førende position både nationalt og inter­na­tionalt inden for auto­ma­ti­sering i hospitalssektoren.

”Temaprisen går til Henrik, der har skabt en succesfuld og attraktiv virk­somhed med høje ambi­tioner og fokus på talent, udvikling af kompe­tente medar­bejdere og unik teknologi. Gibotech tiltrækker talenter fra både ind- og udland, hvilket er med til at posi­tionere Odense som et inter­na­tionalt aner­kendt hub for robot­tek­nologi og auto­ma­tions­løs­ninger.“
Claus Damhave, partner i PwC i Odense

Det er medar­bej­dernes fortjeneste

Det var Henrik Danevig-Anker, som var på scenen for at modtage prisen, men han under­streger, at den er medar­bej­dernes fortje­neste. Det er deres enga­gement og store viden inden for komplekse områder, som har gjort det muligt for Gibotech at indtage den position i markedet, som virk­som­heden har.

”Selvom det er mig, der har modtaget prisen, så tilhører den også Gibotechs medar­bejdere. Det er ikke muligt at skabe en virk­somhed med succes uden også at have enga­gerede, ambi­tiøse og ikke mindst dygtige medar­bejdere. Hos Gibotech er der fuld tiltro den enkelte medar­bejder, og at man hver især bringer sine kompe­tencer i spil for at føre et projekt bedst muligt i mål.”
Henrik Danevig-Anker, CEO hos Gibotech

Og netop Gibotech som arbejds­plads var også en del af juryens begrun­delse for kåringen.

”Henrik Danevig-Anker formår at sætte medar­bej­derne i centrum og gøre deres kompe­tencer til en del af driv­kraften for at posi­tionere ikke bare Odense som fundament for robot­tek­nologi, men også Danmark som verdens­førende inden for innovativ teknologi. Henrik Danevig-Anker og medar­bej­derne i Gibotech kan være stolte af at løse nogle af de mest komplekse udfor­dringer i bl.a. vores sund­heds­væsen, og det er derfor fuldt fortjent, at Henrik er dette års Temaprisvinder på Fyn.”
Lars Holm, center­di­rektør i Nykredit i Odense

Årets Ejerleder 2022 blev af PwC, Nykredit og Dansk Erhverv ved en kåring i Munkebjerg Business Park i Odense.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00