Fra 4G til 5G

Hvad kommer 5G til at betyde for robot­tek­no­logien i fremtiden?

25. november 2020

I september kom femte gene­ration af mobil­net­værket, 5G, til Danmark og kommer til at betyde større stabi­litet og meget højere hastighed. Men det handler ikke kun om, hvor hurtigt vores SMS’er kommer frem.

Her er 4 bud på, hvordan 5G kommer til at påvirke robot­tek­no­logien i fremtiden.

1. Positionering
I mange produk­tioner er manuelle trucks ved at blive erstattet af små mobile robotter, der selv finder vej. Men indenfor i fabriks­hal­lerne er der ofte ikke et stabilt GPS-signal, ligesom man har udenfor. Her kan man nu bruge 5G-signalet til nøjagtig loka­li­tets­be­stem­melse ved hjælp af de rigtige frekvenser, base­sta­tioner og antenner.

2. Flere enheder
Ofte snakker robotter og den styring, der plan­lægger robot­ternes opgaver sammen via et wifi-netværk. Men hvad gør man så, hvis der er problemer med dækningen? 5G under­støtter, at flere enheder kan være på nettet samtidigt uden at gå på kompromis med hastighed og kort latenstid.

3. Hurtigere beregning
5G tekno­logien giver hurtigere omstilling og en dynamisk tilpasning af robot­terne. Hvis man fx skal opdatere robot­ternes software, kan man gøre det fra en central computer via et 5G-modem på robotten. Man er altså ikke afhængig af at skulle tilgå robot­terne enkeltvis, men kan behandle data og programmere dem direkte i en lokal sky.

4. Fjernstyring
Selvkørende robotter har et sikkerheds-system, der sikrer, at de navi­gerer uden om forhin­dringer og som er afhængige af, at der ikke er huller i data. 4G netværket godt nok til at overvåge robot­terne, hvis de kører i kendte omgi­velser. Men hvis der sker noget ufor­ud­si­geligt, fordi en medar­bejder fx forstyrrer robotten, så kan det være nødvendigt at overtage eller fjernstyre robotten. Også her kan 5G gøre en forskel.

omron hd-1500 fleet link

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 ODense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00