KABE 
køber opgra-dering

Vidste du, at Gibotech også ombygger og opgra­derer allerede eksi­ste­rende anlæg og ikke kun udvikler helt nye, skræd­der­syede auto­ma­tions­løs­ninger?

Gibotech ombygger anlæg i Sverige

Lige inden det meste af verden lukkede ned, var Gibotech i Sverige for at ombygge et eksi­ste­rende anlæg.

, <span class="caps">KABE</span> køber opgra­dering, Gibotech

KABE AB

KABE AB er en svensk producent af camping­vogne og auto­campere og har eksi­steret siden 1957. Virksomheden har sit hoved­kontor, udvik­lings­af­deling og produktion i Tenhult, Småland. Alle modeller af camping­vogne er bygget i Tenhult, der også huser produk­tions­anlæg til vægge, lofter og gulve og KABEs egen sned­ker­fabrik.

Ombygning af CNC maskine

En del af produk­tionen foregår på en ældre CMS maskine, der efter­hånden var begyndt at lave fejl, men en inve­stering i en helt ny maskine ville blive for dyr. Derfor valgte virk­som­heden i stedet at undersøge markedet for samar­bejds­partnere, der kunne opgradere anlægget i stedet for.

, <span class="caps">KABE</span> køber opgra­dering, Gibotech
, <span class="caps">KABE</span> køber opgra­dering, Gibotech
, <span class="caps">KABE</span> køber opgra­dering, Gibotech
, <span class="caps">KABE</span> køber opgra­dering, Gibotech

hvorfor gibotech?

Valget faldt på Gibotech i Odense, der ikke bare har stor erfaring med ombygning af eksi­ste­rende anlæg, men som også kom med et fordel­agtigt tilbud.

- Det er klart, at det er billigere at få lavet en ombygning af et allerede eksi­ste­rende anlæg end at købe en helt ny maskine. Men faktisk har det også den fordel, at man ikke skal bruge tid på at indkøre en ny maskine i produk­tionen. Og så skal man jo heller ikke bekymre sig om leve­ringstid, for vi kan komme hurtigt i gang med en ombygning, lyder det fra Thomas Nielsen, Gibotechs erfarne servi­ce­tek­niker, der har været ansvarlig for ombyg­ningen af KABEs maskinen i Sverige.

CMS maskinen fik skiftet styringen til en ny OsaiOpen og fik nye aksekort og nye servo’er til alle akser, og så blev der trukket nye kabler til alle servo’er.

Hvis du er inter­es­seret i at vide mere om mulig­he­derne for at få ombygget dit anlæg, så kontakt servi­cechef Allan Hansen på ash@​gibotech.​dk eller 20 66 35 17.