TKE 955

Ny 5‑akset CNC maskine fra Tekna

12. juli 2021

Både stil og ydeevne i ny maskine bekræfter Tekna  som markeds­le­dende inden for effektive CNC bearbejdsningscentre.

Mobilt CNC-portal­be­ar­bejd­nings­center med 5 akser designet til at udføre bore‑, fræse- og gevind­be­ar­bejdning i enhver vinkel fra ‑90° til +90°, på stænger eller emner i aluminium, PVC, lette lege­ringer og stål med en tykkelse på op til 2 mm. Den bevæ­gelige del af maskinen består af en portal­kon­struktion udstyret med dobbelt motor med kranbane med præcisionstandstang.

Her får du 4 features, der gør den nye maskine til noget helt særligt:

1. Værkstøjsmagasin

Værktøjsmagasinet, der er inte­greret i den mobile portal­struktur, kan rumme 10 værk­tøjer. Et
magasin nummer to har to posi­tioner, én til en klinge med diameter 400 mm og én til en diameter
på 180 mm. Der er forudset to forskellige drifts­former: den første i enkeltzone-tilstand for
bear­bejdning i et enkelt arbejds­område af hele stænger med en maksimal længde på 7 m; den
anden i pendul­drift, som tillader bear­bejdning af flere emner i de to forskellige arbejds­om­råder. I
versionen med bevæ­gelse af spæn­de­a­n­ord­nin­gerne på H- og P‑akser er det muligt at bruge
maskinen i dynamisk pendul­drift, en arbejds­metode, der gør det muligt at minimere maskinens
nedetid, da det tillader auto­matisk indstilling af spæn­de­a­n­ord­nin­gerne i “maskeret” tid til
spin­del­be­ar­bejd­nings­pro­ces­serne i det modsatte arbejdsfelt.

2. Beskyttelseskabine

Beskyttelseskabinen, der er frem­stillet af tech­nopo­lymer, er designet til at kombinere maksimal funk­tio­na­litet, tilgæn­ge­lighed, lydi­so­lering og lysstyrke med behovene for sikkerhed og ergonomi. 

De store glasover­flader giver opera­tøren mulighed for at kontrollere bear­bejd­ningen samt en let adgang for rengøring og vedligeholdelse.

Kabinen garan­terer, at spånerne føres i retning mod en beholder i bunden af maskinen.

3. Elektrospindel

Elektrospindlen med en effekt på 11 kW giver mulighed for at udføre selv tunge bear­bejd­ninger med frem­ra­gende hastigheds- og præcisionsresultater.

4. Laserscanner

TKE 955 er udstyret med en laser­scanner, der tillader den mest præcise og avan­cerede
adgangs­kontrol på mask­in­fronten, hvilket hæver sikker­heds­stan­dar­derne og bruger-
/maskingrænsefladerne. I pendul­til­stand tillader laser­scan­neren program­mering af asym­me­triske
arbejds­om­råder i X‑aksen til at arbejde emner i forskellige stør­relser ved hjælp af 4 forskellige
opsæt­ninger for at øge maskinens fleksibilitet.

- Det er igen lykkedes Tekna at designe en maskine, der sætter helt nye stan­darder for CNC bear­bejdning. Det bliver en fanta­stisk maskine at kunne tilbyde vores kunder.

Henrik Thomsen

Product Manager CNC, Gibotech

Tekna TKE 955 cnc bearbejdningscenter
værktøjsmagasin tekna tke 955
clamps tekna tke 955
kabine tekna tke 955
elektrospindel tekna tke955
laserscanner tekna tke 955

  VÆRKTØJS-MAGASIN

Værktøjs-maga­sinet har 10 posi­tioner på
bruger­siden plus et ekstra to-plads magasin til klinger med Ø400 og Ø180 mm på bagsiden.

Magasinets placering, der
er instal­leret på
portal­struk­turen, gør det muligt at reducere
værktøjs-skif­te­ti­derne til et
minimum og optimere
arbejdscyklusser.

Værktøjets kolbers lejer
er adskilt fra
bear­bejd­nings-området for
en bedre rengøring af magasinet.

CLAMPS OG PENDUL

Clampsene
garan­terer korrekt og sikker fast-gøring af profiler af
aluminium, stål og let legering.
Clampstrukturen, især den bredde
slag­længde i Y, gør det muligt at bear­bejde store profiler og
dække typiske behov for
indu­strielle anven­delser og
bear­bejdning.

I dynamisk pendul­drift styrer
CNC samtidig bevæ­gelsen
af clamps og
den mobile portal­struktur i de
to forskellige arbejds­felter.
Dette muliggør en bety­delig 
stigning i produktiviteten.

BESKYTTELSES-KABINE

Kabinen er
designet til at kombinere
maksimal funk­tio­na­litet,
tilgæn­ge­lighed og
lysstyrke med behovene for sikkerhed og ergonomi. De store glasover­flader
giver opera­tøren mulighed for at kontrollere
bear­bejd­nin­gerne samt en let adgang til de
indvendige dele for
rengøring og
vedli­ge­hol­delse. Den interne struktur opti­merer
den måde spåner og rester føres mod den nedre del på og forenkler vedli­ge­hol­delse
og rengøring.

ELEKTRO- SPINDEL

Elektrospindlen på 11 kW i S1 med HSK-63F
værk­tøjs­ophæng med encoder til særligt tunge
bear­bejd­ninger og til stiv gevind-skæring med
vand­køling med
køle­enhed gør det muligt at foretage svære bear-bejdelser, der er typiske for
indu­stri­sek­toren.
Elektrospindlens rotation langs A- og C‑akserne
muliggør bear-bejdning på
5 sider af profilen uden at skulle genpo­si­tionere
den.

LASER–    SCANNER          

Operatøren er beskyttet med et
arbejds­område-over­våg­nings-
system ved hjælp af en laser-scanner. Dette
intel­li­gente
over­våg­nings-system
kombi­neret med at der ikke er faste refe­rencer i midten
af maskinen er især nyttigt i
pendul­drift, fordi det giver
opera­tøren mulighed for at
styre de to arbejds­om­råder i
variabel indstilling, selv asym­me­trisk, og
program­merbar.
Maskinen er sikker og samtidig flek­sibel og egnet
til forskellige arbejdsbehov.

 

For at se denne video skal du acceptere stati­stics, marketing cookies 

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00