Om bogen

Et indblik i historien bag den danske robot­klynges succes

De to forfattere beskriver, hvordan krea­ti­vitet, krævende kunder, anvendt forskning og helt særlige netværk­sevner på under 10 år har skabt en industri med en omsætning på over 30 milli­arder, beskæf­tiger 18.000 mennesker og rummer mere end 300 produk­tions­virk­som­heder. 

Hvordan opnåede et lille land med kun 6 millioner indbyggere sådan en succes? Hvad ved danske virk­som­heder om robotter, der adskiller dem fra andre? Hvad er unikt ved det økosystem, de opererer i og hvordan er de orga­ni­seret? Og hvordan ser frem­tiden ud for den danske robo­tin­dustri? Det et er nogle af de spørgsmål, bogen forsøger at svare på.

Alle auto­ma­ti­serede virk­som­heder i Danmark vil få gavn af robotter udviklet af de danske robot­klyn­ge­virk­som­heder – robotter der matcher behovet for produk­tions­flek­si­bi­litet og tilpasning fra danske SMV’er. De robotter til sikre, at produk­tions­in­du­strien vil komme igennem Corona-krisen bedst muligt. 

  

Malene Grouleff

et-

carsten steno

Carsten Steno er en af Danmarks mest erfarne business jour­na­lister. 

et-

Malene grouleff

Malene Grouleff er fored­rags­holder og PR strateg med speciale i den danske robo­tin­dustri.

et-

Mere

Bogen er den mest omfat­tende beskri­velse af den danske robo­tin­dustri til dato og der er solgt over 2000 eksem­plarer i forsalg. 

Læs mere

Køb bogen

www​.robot​books​.dk
+45 28915809

et-

Hovedkvarter

Datavej 15, 5220 Odense

et-

Ring til os

+45 65 95 82 62

et-

EMAIL

gibotech@​gibotech.​dk