Gibotech kan nu også tilbyde vores kunder waterjets.

Gibotech har fået en ny type CNC-maskine i sortiment, som vi kan tilbyde vores kunder: en waterjet.

Waterjetten er den ideelle maskine til produk­tionen, hvor der arbejdes med skrø­beligt mate­riale, der er følsomt overfor høje tempe­ra­turer. Høje tempe­ra­turer, som andre bear­bejd­nings­me­toder kan generere og dermed enten ødelægge mate­rialet eller ikke give et godt nok slutprodukt.

En waterjet arbejder – som navnet også antyder – med vand. Sammen med et fint slibe­middel både afkøler og bear­bejder maskinen mate­rialet, og det er dermed muligt at lave former med en høj detal­jegrad på selv skrø­beligt materiale.

Det er selv­føl­gelig stadig uden at gå på kompromis med den hurtige bear­bejd­nings­proces og den høje kvalitet ved slut­pro­duktet, som generelt kende­tegner CNC-maskiner.

Waterjeten er – ligesom resten af vores CNC-maskiner – fra den itali­enske producent CMS. Det er din garanti for en maskine af højeste kvalitet.

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC-maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00