Ny
Projekt-leder

Nye ordrer og projekter giver mulighed for at styrke projek­taf­de­lingen med endnu en projektleder.

Vi siger derfor velkommen til Jakob Kristensen, der er startet som ny projekt­leder på Datavej.

Jakob Kristensen

Jakob er uddannet maski­n­ar­bejder og efter­føl­gende maskin­tek­niker, så han har den helt rigtige faglige ballast til en virk­somhed, der laver auto­ma­tions­løs­ninger med robotter og CNC maskiner.

GIBOTECH udvikler og instal­lerer auto­ma­tions­anlæg til både indu­strien og til sund­heds­væ­senet, hvor de bl.a. har været de første i verden til at udvikle fuldau­to­ma­tiske steril­cen­traler til sygehuse. Til at starte med bliver det primært hospi­talspro­jekter, der kommer til at tage Jakobs tid.

nye udfor­dringer

- Jeg har glædet mig meget til at starte hos GIBOTECH og til at prøve kræfter med robot­branchen. Og så ser jeg samtidig utrolig meget frem til at kunne bidrage til den fanta­stisk spæn­dende rejser som virk­som­heden er på, siger den nye projektleder.

Jakob Kristensen er 49 år og har de sidste 17 år været konstruktør, ordre­be­handler og projekt­leder hos Roll-O-Matic, der frem­stiller maskiner og procesanlæg til frem­stilling af plasticposer.