Gibotech kan nu også servicere waterjets fra itali­enske CMS.

Der er blevet lagt sidste hånd på et større auto­ma­tions­anlæg, som de sidste par måneder har optaget plads i Gibotechs produk­tionshal. Nu er anlægget pakket ned og ved at blive instal­leret hos virk­som­heden Dolle A/S.

Dolle er verdens førende producent af loft­trapper, hemse­trapper og tilbehør. Og snart bliver produk­tionen af disse endnu mere effektiv, når virk­som­heden får instal­leret et auto­ma­tions­anlæg fra Gibotech.

Vi ønskede at gøre vores produktion endnu mere effektiv. Derfor faldt valget på en auto­ma­tions­løsning, som kan håndtere hele bear­bejd­nings­pro­cessen. Vi har haft et godt samar­bejde med Gibotech undervejs, og nu ser vi frem til, at de har instal­leret løsningen, og vi kan tage den i brug.”
Steen Laier, Production Manager hos Dolle.

Anlægget kombi­nerer to tekno­logier: en CNC-maskine og en robot. Tilsammen udgør de en såkaldt ”celle”, der skal optimere produk­tions­flowet. CNC-maskinen skal selvsagt bear­bejde emnerne, mens robotten skal oplægge emnerne og nedtage samt palletere dem igen efter endt bear­bejdning. Rullebaner sørger for at bringe emnerne ind og ud af cellen i stak.

Vi er rigtig glade for, at Dolle valgte Gibotech til at levere deres nye auto­ma­tions­løsning. En CNC-maskine er altid relevant at kigge på, hvis man gerne vil optimere og effek­ti­visere sin produktion. I det her tilfælde har vi opti­meret flowet yder­ligere, fordi der er tilføjet en robot, der betjener maskinen. Det giver et endnu mere stabilt flow, høj flek­si­bi­litet, hurtig omstilling og mulighed for at køre små serier. Og så skaber det samtidig bedre arbejds­vilkår for medar­bej­deren.”
Henrik G. Thomsen, Product Manager, CNC hos Gibotech.

Fokus på sikkerhed

Og netop vilkårene for medar­bej­derne er også en vigtig faktor, når auto­ma­tions­an­lægget hos Dolle går i drift.

Når der arbejdes med maskiner og robotter af den stør­relse, som Dolle får instal­leret, skal der selv­føl­gelig være styr på sikker­heden. Det er Gibotechs egen QHSE-afdeling stået for, så der er styr på sikker­heden efter alle gældende regler. Eksempelvis med sikker­heds­zoner, som stopper anlægget, hvis de bliver brudt.

CNC-maskinen til Dolle er til dels valgt på grund af dens ekstreme stabi­litet, men særligt på grund af det lodrette bear­bejd­ningsplan, som sørger for, at alle spåner og afskår falder ned i bunden af maskinen på et trans­portbånd. Den proces gør, at bear­bejd­nings­om­rådet ikke skal rengøres for hvert emneskift. Der spares dermed en masse tid, som til gengæld resul­terer i flere bear­bejdede emner.

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC-maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00