Vandskæring med en waterjet er den bear­bejd­nings­metode, der giver det mest præcise resultat med minimal efterbehandling

Bearbejder du metal, sten, glas, plast eller et helt andet mate­riale i din virk­somhed? Så er vand­skæring et godt bud på den optimale bear­bejd­nings­metode. Her får du nemlig alsi­dighed i mate­rialer, høje præcision og minimal efterbehandling.

Her er fem gode grunde til, at du skal inve­stere i en waterjet til vand­skæring din produktion:

 1. Præcision
  Vi er nede og snakke tusinddele, når det kommer til tole­ran­ce­ni­veauet ved vand­skæring. Det giver en yderst høj grad af præcision og mulighed for at lave komplekse detaljer og former – som er ens hver gang.
 2. Kompatibel med mange mate­rialer
  En waterjet kan bruges til en lang række forskellige mate­rialer. Den kan skære i vanskeligt mate­riale som skum – der ellers har tendens til at blive skubbet/flyttet, hvis det bliver skåret eksem­pelvis med en sav – og varmepå­vir­keligt mate­riale, der ellers er følsomt overfor den varme, andre bear­bejd­nings­me­toder kan generere.
 3. Minimal efter­be­handling
  Efter vand­skæring er skære­kanten på det bear­bejdede mate­riale ofte så glat, at det kræver ingen eller minimal efterbehandling.
 4. Kan arbejde på alle akser
  En waterjet kan arbejde på både tre og fem akser. Det gør den yderst flek­sibel og give mange (nye) mulig­heder til din produktion.
 5. Et godt arbejds­miljø
  Waterjetten skærer ved hjælp af vand og et skære­middel – oftest fint sand. Det gør, at der ikke udledes farlige dampe eller flyver små partikler rundt i luften, der ellers kan udgøre en sund­heds­ska­delig risiko for dine medarbejdere.

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC-maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 12.00