Lige meget hvor man kigger hen, er det konse­kven­serne af Coronavirussens udbre­delse, der sætter dags­or­denen. Danmark er et af de lande, der er hårdest ramt, og mange virk­som­heder har det svært, når tingene går i stå. 

 

Heldigvis tror de fleste på, at de hurtigt kommer op på fuld produktion igen, når krisen er over­stået, og mange regner endda med at få endnu mere travlt for at indhente det tabte. 

 

På med automationsbrillerne

Derfor gælder det om at udnytte tiden bedst muligt og det kan jo for eksempel være ved at gennemgå sin produktion med auto­ma­tions­briller på. Hvilke processer kan med fordel auto­ma­ti­seres? Hvad vil omkost­nin­gerne være? Og hvad med tilbagebetalingstiden?

Det er blot nogle af de spørgsmål som Gibotech kan hjælpe virk­som­he­derne med. 

- Det er jo ingen hemme­lighed, at meget står stille lige nu. Derfor er det logisk, at man bruger tiden til at se på, om der er ting, man kan gøre for at undgå at stå i en lignende situ­ation en anden gang, hvor man måske er nødt til at sende mange medar­bejdere hjem. Og her kan robotter og automation være en del af løsningen, lyder det fra Mikkel Bjerregaard, CSO i Gibotech. 

Og hvis det hele alli­gevel står lidt stille, så kan man jo også udnytte mulig­heden for at få fore­taget servi­ce­op­gaver på sine anlæg som man måske alli­gevel skulle have lavet inden for kort tid.

Hvis du vil høre mere om vores auto­ma­tions­løs­ninger eller vil have lavet et servi­cetjek, så kontakt os på gibotech@​gibotech.​dk eller 65 95 82 62.

På gensyn i Gibotech