Lige meget hvor man kigger hen, er det konse­kven­serne af Coronavirussens udbre­delse, der sætter dags­or­denen. Danmark er et af de lande, der er hårdest ramt, og mange virk­som­heder har det svært, når tingene går i stå.

 

Heldigvis tror de fleste på, at de hurtigt kommer op på fuld produktion igen, når krisen er over­stået, og mange regner endda med at få endnu mere travlt for at indhente det tabte.

 

Coronakrisen giver også mulig­heder, Gibotech

På med auto­ma­tions­bril­lerne

Derfor gælder det om at udnytte tiden bedst muligt og det kan jo for eksempel være ved at gennemgå sin produktion med auto­ma­tions­briller på. Hvilke processer kan med fordel auto­ma­ti­seres? Hvad vil omkost­nin­gerne være? Og hvad med tilba­ge­be­ta­ling­stiden?

Det er blot nogle af de spørgsmål som Gibotech kan hjælpe virk­som­he­derne med.

- Det er jo ingen hemme­lighed, at meget står stille lige nu. Derfor er det logisk, at man bruger tiden til at se på, om der er ting, man kan gøre for at undgå at stå i en lignende situ­ation en anden gang, hvor man måske er nødt til at sende mange medar­bejdere hjem. Og her kan robotter og automation være en del af løsningen, lyder det fra Mikkel Bjerregaard, CSO i Gibotech. 

Coronakrisen giver også mulig­heder, Gibotech

Og hvis det hele alli­gevel står lidt stille, så kan man jo også udnytte mulig­heden for at få fore­taget servi­ce­op­gaver på sine anlæg som man måske alli­gevel skulle have lavet inden for kort tid.

Hvis du vil høre mere om vores auto­ma­tions­løs­ninger eller vil have lavet et servi­cetjek, så kontakt os på gibotech@​gibotech.​dk eller 65 95 82 62.

På gensyn i Gibotech