Mobile robotter

GiboMove opti­merer den interne logistik på Island

13. september 2021

På en fabrik på Island er der et gulvareal på 10.000 m². Området består af to hoved­haller, hvor svejsning, montage, test og pakning udføres af tvær­funk­tio­nelle produk­tions­teams. Og det er her, at GiboMove kommer ind i billedet. Fremover er det nemlig den mobile robot, der skal trans­portere kasser rundt på den islandske fabrik.

Formålet med projektet har fra starten været at finde en effektiv og passende løsning til mate­ri­a­le­transport på fabrikken og tanken er, at al transport af mate­rialer skal auto­ma­ti­seres med mobile robotter. Derudover ønsker man at nedbringe trans­por­tom­kost­nin­gerne ved at auto­ma­tisere processen.

- Projektet passer perfekt med vores nye løsning, GiboMove. Alle varer, der skal trans­por­teres rundt i fabrikken, bliver placeret i standard bakker, så det var relativt let at få tilpasset rulle­banen på toppen af den mobile robot og pick up/drop off stationerne.

Thomas Skovgaard

Sales Engineer, Gibotech

Alle kompo­nenter, der plukkes fra central­la­geret, placeres i plast­kasser i stan­dard­s­tør­relse og leveres til de forskellige monta­ge­celler. Ordrerne udløses i SAP af monta­ge­team­le­derne og behandles af lager­per­so­nalet i rummet. Inden den mobile robot overtog, var det en operatør, der leverede alle kasserne fra det centrale lager til samlings­om­rå­derne i ca. 10 cyklusser om dagen.

Standardkasserne måler 600×400×170 mm og vægten er oftest 5–10 kg. Der kan i nogle tilfælde være tungere kompo­nenter, der hæver vægten til 20–30 kg. Kasserne er mærket på forsiden med et klis­ter­mærke med oplys­ninger om anmod­ningen, monta­ge­ordre og leve­ringssted. Ved normal drift leverer opera­tøren 20–30 pluk­kasser til monta­ge­cel­lerne om dagen. En opgave, der nu skal udføres af en Omron LD-60 mobil robot.

- Kassernes dimension og vægt gjorde Omrons LD-90 til det oplagte valg til løsningen, da den er flek­sibel, let at programmere og modul­op­bygget, hvilket også tilgo­deser kundens ønske om at udvide løsningen på sigt, siger Thomas Skovgaard.

 

Fleksibel produktion er lige blevet meget lettere

GiboMove er en del af Gibotechs satsning, GiboSmartSolutions, der er blevet udviklet under Coronakrisen.

GiboSmartSolutions dækker primært indu­stri­løs­ninger og mange af dem er baseret på moduler, så man kan købe en enkelt robo­t­celle eller sætte flere moduler sammen til en samlet løsning, fx med en cobot eller CNC maskine, eller som i dette tilfælde med mulig­heden for at udbygge med endnu flere mobile robotter.

- Vi har i Covid-19 perioden arbejdet målrettet med at samle og kombinere firmaets erfa­ringer gennem en lang årrække.  Målet har været at gøre løsnin­gerne synlige og nemme at overskue, men samtidig ikke forsimple dem, da der i nogle tilfælde er tale om ret komplekse tekno­lo­giske løsninger. Og så håber vi, at vi ved at samle løsnin­gerne i et koncept, at det kan inspirere vores kunder til deres næste auto­ma­tions­løsning, siger Kenneth Pedersen, Project Sales Manager i Gibotech.

 

Inviterer til Åbent Hus med cobots og mobile robotter sammen med Omron og Schunk

 

For at gøre kunderne endnu klogere på alle de mulig­heder der er for fx at kombinere cobots og mobile robotter for at effek­ti­visere produk­tionen, åbner Gibotech dørene i selskab med både Omron og Schunk.

invitation til åbent hus 17. september

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du vil have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00