For at se denne video skal du acceptere stati­stikker, markeds­føring cookies 

GiboSmartSolution

GiboMove

Gibotechs løsninger med mobile robotter er baseret på aner­kendte mærker, kendt teknologi og erfa­ringer fra tidligere projekter.

I denne løsning har vi brugt Omrons mobile robotter, der er autonome mobile robotter (AMR) designet til at øge produk­ti­vi­teten i alle slags virksomheder.

Flådestyringen fra Omron kan håndtere op til 100 mobile robotter.

Robot

1 stk. Omron LD-60

Rullebaner

5 stk. skræd­der­syede pick-up/dropoff baner

Rum

Scanner rum og omgi­vel­serne for sikker
navigation

Levering

Inkl. instal­lation, indkøring og
opera­tørtræning

Mærkning

Fuld doku­men­tation af AMR og baner

Fordele
 • Skræddersyet løsning til din produktion
 • Hurtig og let at installere
 • Simpel at betjene
 • Højere effek­ti­vitet
 • Forbedret konkur­ren­ceevne
 • Reducering af manuelt arbejde
 • Større arbejds­glæde giver øget produktivitet
Indholdt i løsningen
 • 1 stk. mobil robot LD-60
 • Kundespecifik rulle­ba­netop for robot
 • 5 stk. kunde­spe­ci­fikke pick-up/drop-off rullebanestationer
 • Elskabe og alle nødvendige elek­triske komponenter
 • Opstilling og indkøring hos Gibotech A/S med FAT test
 • Opstilling og indkøring hos kunden med SAT test
 • Komplet doku­men­ta­tions­pakke inkl. CE-mærkning
  Optioner:
  Større mobil robot, der kan løfte tungere kasser
  • Omron LD-250
  • Omron HD-1500
Funktionalitet

GiboMove er udviklet for at fjerne manuel intern transport af kasser og med løsningen får kunden 100 % auto­ma­ti­sering af den interne kasse­transport. GiboMove kan skræd­dersyes til kundens ønsker og behov.

I denne løsning er der en rullebane på toppen af robotten, og har man andre ønsker hertil, aftales det med Gibotech.
Udgangspunktet i den viste løsning er 1 stk. mobil­robot, der trans­por­terer kasser fra 4 produk­tions­linjer til lager, eller fra lager til produktionslinjer. 

Hvis der er behov for at kunne flytte tungere kasser, så findes Omrons mobile robotter i flere stør­relser, der kan trans­portere op til 1500 kg.

Brug for hjælp?

Gibotech ikon logo small

Kontakt vores hovedkontor

+45 20 66 35 19
gibotech@​gibotech.​dk