3D-scan­ningen er med til at give et overblik over, hvordan de forskellige auto­ma­tions­løs­ninger kan arbejde sammen i en sterilcentral.

Har du nogen­sinde set en steril­central på et sygehus? Den afdeling, hvor de vasker, under­søger og steri­li­serer alt brugt opera­tions­udstyr – og opbe­varer det, indtil det skal bruges igen.

Medmindre du rent faktisk arbejder i en steril­central, så har du næppe set sådan en afdeling indefra.

Men det kan du nu. For Gibotech har nemlig fået lavet en 3D-scanning af steril­cen­tralen hos Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel.

Se alle automationsmulighederne

På 3D-scan­ningen kan du se de forskellige afde­linger i en steril­central: den urene, den rene og den sterile.

I den rene og den sterile afdeling har Gibotech instal­leret forskellige auto­ma­tions­løs­ninger, som hjælper medar­bej­deren i deres hverdag.

Der er for eksempel arbejds­borde, som auto­matisk justeres til at passe til den enkelte medar­bejder. Lagre med robotter, som placerer og henter udstyr, når medar­bej­derne laver en ordre i systemet – og lagerets it-system holder selv styr på, hvilket udstyr der står på hvilke hylder.

Der er AGV’er, som bringer udstyr rundt mellem de forskellige arbejds­sta­tioner; for eksempel fra vaske­ma­skinen og hen til arbejds­bordet, hvor en medar­bejder går instru­men­terne igennem for at tjekke, at de stadig fungerer optimalt.

Og den store, gule robot henne i hjørnet har til opgave at stable tråd­kurve med instru­menter eftervægt og stør­relse, inden de bliver sendt videre ind i autoklaven, hvor de steri­li­seres, og videre ind på sterillageret.

Hvert punkt kan foldes ud med mere infor­mation om den enkelte løsning.

For at se denne video skal du acceptere stati­stikker, markeds­føring cookies 

Delvist eller fuldt automatiseret

Når du vælger auto­ma­tions­løs­ninger til en steril­central – eller en hvilken som helst anden afdeling – så kan du vælge at gå med den fulde pakke eller blot nogle enkelte løsninger, som passer til dit behov.

De justérbare arbejds­borde vil i sig selv give bedre arbejds­forhold for medar­bej­derne, fordi de kan justeres i højden, og lyset kan tilpasses. Og AGV’erne alene vil stadig spare medar­bej­derne fra at bruge tid på at flytte udstyr fra ét sted til et andet.

Uanset, hvad du vælger, vil imple­men­te­ringen af en auto­ma­tions­løsning aflaste medar­bej­derne og føre til et mere effektivt arbejdsflow, fordi den samme opgave udføres konti­nu­erligt af auto­ma­tions­løs­ningen; den går ikke fra til fordel for en anden opgave eller holder frokostpause.

3D-scan­ningen er lavet i samar­bejde med EUC Lillebælt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvordan kan man auto­ma­tisere på et hospital? Tilmeld dig vores nyhedsbrev for hospi­taler og få nyheder og inspiration.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – torsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00