Automatisering

Gibotech leverer auto­matisk  pakke­anlæg til Unipak

19. april 2022

Ønsket fra kundens side klart fra starten – et samlet anlæg, der kunne pakke flere forskellige produkter og samtidig fylde så lidt som muligt.

Derfor er det nye pakke­anlæg også et utrolig kompakt anlæg. Anlægget er leveret til Unikpak, hvor det skal håndtere fire forskellige produkter fra 250 g. beholdere til 1 kg. Spande, der hånd­teres med en minimal, simpel og hurtig omstillingstid.

De forskellige produkter med låg fra et eksternt anlæg til Gibotechs pakke­linje. Hvis uheldet skulle være ude og enkelte produkter kommer til pakke­cellen uden låg, sorteres de auto­matisk fra uden driftstop, hvilket øger kapa­ci­teten betragteligt.

Det særlige ved denne løsning er, at robotten vare­tager flere forskellige opgaver, hvilket gør cellen meget kompakt. Robotten skal nemlig ikke kun håndtere de forskellige produkter, men fungerer også som kasserejser.

Papkasser åbnes fra en sammen­klappet position, tapes auto­matisk i bunden og placeres i den korrekte position, så de er klar til at blive fyldt.

Herefter samles produk­terne og sættes auto­matisk i en papkasse, der efter­føl­gende auto­matisk lukkes og palle­teres i et forud­be­stemt mønster.

Robottens kapa­citet udnyttes dermed fuldt ud, da den løser flere opgaver samtidig.

 

Hvis du vil vide mere vores pakke­løs­ninger, så er du altid velkommen til at kontakte Kenneth Pedersen, Product Manager Automation, på kep@​gibotech.​dk eller 20 66 35 04.

For at se denne video skal du acceptere stati­stikker, markeds­føring cookies 

Få økonomisk støtte til rådgivning om og inve­stering i ny teknologi

Har du ambi­tioner om at styrke din virk­somheds produk­ti­vitet eller eksport gennem anven­delse af digitale systemer, auto­ma­ti­sering eller e‑handel? I SMV:Digital kan du nu søge om et tilskud på op til 250.000 kr. til inve­stering i teknologi og IT (op til 200.000 kr.) og tilhø­rende rådgivning (50.000kr.).

Gibotech deltager natur­ligvis også på DIRA Robotbrag, og det vil være et oplagt sted at kigge forbi Gibotech’s stand og få mere at vide om, hvordan automation kan optimere produktion og processer. Man er også velkomme til at booke et møde på forhånd, så man kan få mere at vide om SMV-Digitals pulje. Kontakt Kenneth Pedersen, Product Manager Automation, på kep@​gibotech.​dk eller 20 66 35 04 for at booke et møde.

- SMV:Digital puljen er en oplagt mulighed for at få kigget på, hvordan man kan bruge automation til at optimere produk­tionen. Vi vil derfor gerne opfordre både eksi­ste­rende og poten­tielle kunder til at tage fat i os, så vi kan kigge på, om deres projekter kan falde inden for rammen. De er også velkomne til at booke et møde på DIRA Robotbrag , så vi kan tage en snak der.

Kenneth Pedersen

Product Manager Automation, Gibotech

Hvis du vil vide mere om puljen, så kan du læse mere på SMV:Digitals hjem­meside

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du vil have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00