Gibotech sætter ny medar­bej­der­rekord

∙ 17 jan 2019, Odense ∙

 

Gibotech har vokseværk

2018 var et godt år for den fynske robot- og auto­ma­tions­virk­somhed, der bl.a. satte rekord på medar­bej­der­siden. I 2019 bliver der fokus på udvikling og effek­ti­vi­sering.

Ved indgangen til 2019 var der 100 medar­bejdere i Gibotech. Det er det højeste antal nogen­sinde og faktisk lidt flere end man skulle være ifølge den lagte strategi.

- Når projek­terne kommer i den mængde og stør­relse som de gør, så er det klart, at vi er nødt til at skalere op. Vi har fået nogle gode og store projekter i hus, så vi har ansat flere end planlagt, men det er jo lidt et luksusproblem at stå med, lyder det fra admi­ni­stre­rende direktør Henrik Anker.

Flere kræfter til alle afde­linger

De sidste par år har virk­som­heden haft en stor tilgang af medar­bejdere i næsten alle afde­linger. Projektafdelingen har fået flere projekt­ledere, der er blevet ansat nye konstruk­tører og softwa­re­ud­viklere og produk­tions- og monta­ge­af­de­lingen er vokset bety­deligt for at kunne følge med alle de nye opgaver. I alt er det blevet til over 50 nyan­sæt­telser i 2018, hvor også salgs­af­de­lingen har fået sin del.

- I takt med at vi er ved at udbygge salgs­af­de­lingen, er vi ved at vurdere de typer projekter, vi fremad­rettet skal fokusere på. Vi kigger på hvilke brancher, vi vil arbejde i og vi kommer også til at bevæge os mere udover Danmarks grænser. Det momentum vi har opbygget indenfor automation med både robotter, AGV løsninger og CNC maskiner skal udnyttes og udbredes og med de projekter som vi allerede nu skal levere i 2019, så bliver vi heldigvis bekræftet i, at vi gør det godt, siger salgs­di­rektør Mikkel Bjerregaard og fort­sætter:

 

- Vi kan helt klart blive bedre på flere fronter, hvilket vi er meget bevidste om, og det er i 2019 et større fokus end ansæt­telser, selvom vi selv­føl­gelig også skal sige velkommen til nye medar­bejdere det kommende år, lyder det fra salgs­di­rektør og medejer Mikkel Bjerregaard.

 

 

 

En af de medar­bejdere Gibotech efter planen snart skal byde velkommen er en HR medar­bejder, som skal ansættes til at overtage mange af de opgaver, der lige nu ligger rundt omkring i huset. Man har også valgt at inve­stere i et nyt online rekrut­te­rings­redskab, der strøm­liner og effek­ti­vi­serer hele processen omkring rekrut­tering af nye medar­bejder.

 

Nyt år, nyt

fokus

Med over 30 års erfaring i innovative auto­ma­tions­løs­ninger og 100 medar­bejdere er Gibotech ved at være en af de store drenge i klassen. Og det stiller krav til hele orga­ni­sa­tionen at nå de ambi­tiøse mål, man har sat for frem­tiden.

Den store ordre­tilgang giver også mulighed for at nytænke interne proce­durer og arbejds­gange. Derfor leder man i øjeblikket også efter en Business Controller, der skal være med til at sætte fokus på økonomien, så man sikrer virk­som­hedens fort­satte udvikling og vækst.

- Vi vil være de bedste på markedet. Dem som går hånd i hånd med kunderne om at lave de mest innovative og produktive løsninger. På den måde sikrer vi danske virk­som­heder deres konkur­ren­ceevne og til det har vi brug for medar­bejdere, som kan under­støtte vores ambi­tioner, slutter Henrik Anker.

 

På gensyn i Gibotech