Der kan være gode bespa­relser at hente ved at købe robotter og CNC-maskiner brugt fra andre virksomheder.

Det kan være en stor inve­stering, hvis du skal købe en robot eller CNC-maskine til din produktion helt fra ny. Men der kan være en god del at hente, hvis du vælger at købe robotten eller CNC-maskinen brugt – eller genbruge én, som du allerede har stående i din produktion.

Her kan du læse om, hvad andre virk­som­heder har gjort.

BoConcept – robot og CNC-maskine fra anden virk­somhed
Hos BoConcept produ­cerer de møbler. Da virk­som­heden skulle have et nyt anlæg til at producere bord­plader, var det oplagt for dem at kigge på brugte maskiner.

Det blev til både en brugt CNC-maskine og en brugt robot fra Fanuc. Robotten tager fat i emnet og grovfræser det på en fræse­spindel, hvor­efter den lægger emnet over på CNC-maskinen, som fræser profiler på bord­pladen. Når det er gjort, tager robotten igen fat i emnet og lægger det på en rullebane, som trans­por­terer bord­pladen ud fra anlægget.

Anlægget hos BoConcept blev instal­leret i 2021, men CNC-maskinen er fra 2001, mens robotten er fra 2008. Begge dele blev renoverede – CNC-maskinen blandt andet med en ny OSAI-styring og robtten med en ny griber – så de havde de bedste forud­sæt­ninger for at optimere produk­tionen hos BoConcept.

Saferoad – robot fra egen produktion
Tidligere blev vejskiltene fra Saferoad udskåret ved hjælpe af vand­skæring på en såkaldt waterjet. Når pladerne havde fået folie på, blev de kørt via en rullebane hen til en robot, som løftede dem videre over til waterjetten.

Da virk­som­heden skulle optimere produk­tionen, valgte de at skifte waterjetten ud med en CNC-maskine. Men selve flowet fungerede upåkla­geligt til formålet, og der var derfor ingen grund til at udskifte robotten eller ændre på dens funktion.

Derfor blev robotten ompro­gram­meret, så den nu kan lægge plader over på CNC-maskinen.

CNC-maskinen har den fordel for Saferoad, at kontu­rerne til skiltene kan placeres tættere. Dermed udnyttes pladsen bedre, og der er mindre spild.

Hvad skal du være opmærksom på?
Hvis du vælger at købe brugt robot eller CNC-maskine, skal du være opmærksom på, om robotten eller CNC-maskinen har været løbende og ordentligt vedli­ge­holdt og serviceret.

Robotter og CNC-maskiner kan holde mange år, men god service er en vigtig forud­sætning for, at de fungerer optimalt gennem hele deres levetid.

På samme måde skal du være opmærksom på selv at servicere og vedli­ge­holde robotten eller CNC-maskinen, når du først har købt den og fået den ind i din produktion. Hvis du gør det, er det ingen hindring, at robotten eller CNC-maskinen allerede har flere år på bagen, inden du tager dem i brug.

Og så skal du huske, at robotten eller CNC-maskinen altid vil skulle ompro­gram­meres, så den passer til din produktion og de even­tuelle maskiner, der ellers er i flowet. Også hvis det er en robot eller maskine, du allerede har i virksomheden.

Hvis du vil være sikker på, at din robot eller CNC-maskine altid får den korrekte og optimale service, kan du overveje at tilkøbe en servi­ce­aftale. På den måde er du garan­teret løbende vedli­gehold samt nem adgang til servi­ce­tek­nikere, hvis der plud­selig opstår fejl på robotten eller maskinen. Alle Gibotechs servi­ce­tek­nikere er speci­a­li­serede i automation og har derfor indgående kendskab til både robotter og CNC-maskiner.

Du kan læse mere om service hos Gibotech her.

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC-maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 12.00