Ny digital kampagne fra Digital Hub Denmark skal tiltrække Tech talenter

07. maj 2021

Robert Mokrzan havde ikke planlagt at flytte til Danmark. Hans kærlighed til robot­tek­nologi og teknologi banede vejen for ham og bragte ham på Fyn. Han nød Danmark så meget, at den 38-årige maski­nin­geniør nu 12 år senere stadig bor her og arbejder i Gibotech A/S og leverer højtek­no­lo­giske opfind­somme løsninger til hospi­taler, orga­ni­sa­tioner og produktion.

- For at være ærlig havde jeg ikke planlagt at flytte til Danmark. Det var mere en spontan beslutning. En dag fik jeg et tele­fo­nopkald fra en af mine venner, der allerede boede i Danmark. Han spurgte, om jeg kunne være inter­es­seret i at hjælpe ham med et projekt. Jeg var lige blevet færdig, og ideen om at udforske nye steder lød fanta­stisk! I begyn­delsen troede jeg, at mit ophold kun ville blive til et par måneder, måske et år. Jeg nød at være i Danmark så meget, at jeg efter 12 år stadig er her.”

- Danskerne er fordomsfri og tole­rante. Selvom de kan virke reser­verede i starten, vil du normalt blive over­rasket over, at de er åben­hjertige og sjove, når du kommer til at kende dem. De prio­ri­terer balance mellem arbejdsliv og privatliv. Mine kolleger har en tendens til at være afslappede og humo­ri­stiske. De elsker ironi og mørk humor, og de tager ikke sig selv alt for alvorligt. På den anden side er de også punktlige, præcise og dedi­kerede til deres arbejde.

Robert Mokrzan

Mechanical Engineer, Gibotech

sterilcentral_robot_region_hovedstaden
robot_sterilcentral

Når I arbejder tæt sammen, er det vigtigt at kende hinanden

 

Jeg arbejder i Gibotech A/S  som maski­nin­geniør. Robotter og tekno­lo­giske innova­tioner har altid været i centrum for min interesse. Det fore­kommer mig, at kærlig­heden til tech altid har spiret inde i mig lige fra min barndoms inter­esser gennem mit valg af studier til mit nuvæ­rende job. Jeg tror, at hvert eneste lille skridt og enhver beslutning i mit liv på en eller anden måde førte mig til det sted, hvor jeg er i dag, lyder det fra Robert Mokrzan.

 

- Jeg arbejder i øjeblikket på et steril­cen­tral­projekt for to tyske hospi­taler. Jeg arbejder 37 timer om ugen med en flek­sibel tidsplan. Det meste af tiden arbejder jeg på bestemte områder, der er blevet tildelt mig at forberede 3D-modeller og 2D-tegninger. Jeg bruger 3D/2D design software dagligt. I Gibotech har vi også regel­mæssige møder, hvor projektets status, tids­planen for indi­vi­duelle opgaver og sikker­heds­spørgsmål disku­teres. Jeg er invol­veret i hele livs­cy­klussen for maskiner og værk­tøjer, som jeg designer fra idé til produktion.

Virksomhedskulturen er meget jordnær og uformel. Der er en kort afstand fra idé til beslutning. Vi har en kultur, hvor folk er fordomsfri både fagligt og personligt, og vi er afhængige af hinanden. Vi er heldige at have en masse forskellige profiler i virk­som­heden, så vi kan arbejde sammen i teams både i vores afdeling og på tværs af virksomheden.

- Det er vigtigt at kende hinanden, når vi arbejder så tæt sammen, så hver fredag spiser vi morgenmad sammen, og en gang imellem bowler vi, går i biografen, kører gokarts eller spiller golf. Vi har også årlige sommer- og julefrokoster.

Robert Mokrzan

Mechanical Engineer, Gibotech

- Det mest udfor­drende ved at flytte til Danmark, var at lære sproget. Selvom næsten alle danskere taler engelsk, ville jeg lære dansk. Det var ikke let, men det lykkedes mig på en eller anden måde. 

- Når man arbejder i Danmark, betaler man høje skatter, men i det mindste er man sikker på, at pengene er godt udnyttet i landets velfærds­system. Det betyder, at livskva­li­teten er ret høj sammen­lignet med andre lande. Sundhedsvæsenet, et rent miljø, gratis uddan­nelse og som i mit tilfælde mulig­heden for at deltage i et dansk­kursus er blot nogle af fordelene.

- Efter min mening er den danske tech scene i verdens­klasse. Der er mange virk­som­heder med stor erfaring og en innovativ tilgang til, hvordan tingene gøres. Den tekno­lo­giske scene udvikler sig hurtigt, især inden for robot­tek­nologi og auto­ma­ti­sering. Danmark var et af de første lande, der inve­sterede tidligt i denne sektor og forbliver pionerer indtil i dag, slutter Robert Mokrzan.

Gå til kampagnen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du vil have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00