Velbesøgt FoodTech messe en stor succes

∙ 16. November 2018, Odense ∙

 

Efter et par års fravær var Gibotech tilbage på FoodTech og årets messe kalder på et genbesøg

Årets netop over­ståede føde­va­re­messe FoodTech i Herning var for første gang i nogle år igen med delta­gelse af Gibotech, men det bliver ikke sidste gang, at den oden­se­anske auto­ma­tions­virk­somhed tager turen til Herning for at vise sine højtek­no­lo­lo­giske robot­løs­ninger frem for føde­va­re­in­du­strien.

- Vi har haft rigtig mange positive henven­delser i de tre dage i Herning. Flere af vores besø­gende har endda haft helt konkrete projekter i tankerne, så mon ikke der også kommer nogle ordre ind i sidste ende, lyder det med et tilfreds smil fra salgs­di­rektør Mikkel Bjerregaard

 

 

Fint besøg af H.K.H Prins Joachim

FoodTech sluttede torsdag efter­middag og den 12. udgave af føde­va­re­tek­no­lo­gi­messen kunne endnu en gang konstatere udstil­ler­fremgang.

Hele 308 udstillere havde nemlig fundet vej til MCH for vise deres løsninger til føde­va­re­in­du­strien og opbak­ningen var dermed den største i over 10 år. Mulighederne for både netværk, ny viden og inspiration var derfor optimale på messen, der også i år havde royalt besøg, da H.K.H Prins Joachim besøgte messen torsdag.

OM VIRKSOMHEDEN

Gibotech udvikler, instal­lerer og servi­cerer højt­tek­no­lo­gikse auto­ma­tions­anslæg og vores ekspertise og erfaring igennem mere end 30 år har givet os en stærk position på markedet. Vi har leveret utallige maskiner og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former, og vi er stolte over, at mange af vores maskiner fra opstarten i 1984 stadig er i drift. Med uund­værlig viden og erfaring, såvel som løbende udvikling fra enkelt­stående maskiner til total­løs­ninger, er Gibotech en nytæn­kende og innovativ samar­bejds­partner med fokus på kunden, kvalitet og design, når vi udvikler og leverer robuste kunde­til­passede løsninger. Kunderne er velkendte virk­som­heder på tværs af bran­cheri både en private og offentlige sektor i Danmark og på udvalgte eksport­mar­keder.

På gensyn i Gibotech