GiboSmartSolutions

Gibotech forlænger Danmarksturné med GiboCobotFlex

29. november 2021

Mange henven­delser og besøg får den oden­se­anske auto­ma­tions­spe­ci­alist til at forlænge turen rundt i Danmark med en uge. Samtidig åbnes der op for endnu en tur efter nytår.

Idéen var at bringe GiboCobotFlex helt ud i virk­som­he­dernes produktion, så de bedre kunne forholde sig til de mange flek­sible anven­del­ses­mu­lig­heder og teste dem af direkte op mod en maskine eller andet udstyr. Det har så mange virk­som­heder indtil nu benyttet sig af, at Gibotech forlænger turen rundt i Danmark med en uge.

- Vi forsøger at plan­lægge bedst muligt, da der har været fore­spørgsler fra hele landet. Det vigtigste for turen er ikke at nå flest mulige demon­stra­tioner, men at lave nogle demon­stra­tioner, hvor der er tid til dialog om opgaven og even­tuelt løsning. Det handler for os om at skabe et trygt beslut­nings­grundlag for en eventuel inve­stering, lyder det fra Kenneth Pedersen, der er Product Manager hos Gibotech og en af dem, der har været med til at udvikle GiboCobotFlex.

Udnytter viden og erfaring

GiboCobotFlex er designet til at dække et bredt område af opgaver fra maskin­be­tjening over montage til palle­tering, etc. Kernen i løsningen ligger i den mobile vogn, der let kan flyttes rundt, så det faktisk bliver det valgte udstyr, eller EoAT, der defi­nerer opgaven.

Den store forskel i forhold til andre vogn­løs­ninger ligger i det inte­grerede kamera på Omrons TM cobot. Kameraet bruges til at aflæse arbejds­ordre, samt posi­tionere robotten, så den ikke behøver at stå milli­meter præcist eller teaches ind, når den flyttes. Det giver en omstil­lingstid på max 15 minutter ved flytning mellem kendte opgaver. Det gør løsningen attraktiv i forhold til produk­tioner, hvor der står maskiner, der ikke er fuldt belagt, eller hvor man indi­mellem har en opgave, hvor maskinen skal betjenes manuelt.

Og det er altså disse fordele som virk­som­he­derne nu har mulighed for at opleve i deres egen produktion. De virk­som­heder, der har vist interesse, er alt fra små over mellem­store til større virksomheder.

Kendetegnende for de aftalte besøg er typisk, at virk­som­heden har en manuel proces i forbin­delse med noget udstyr, de er i tvivl om kan betale sig at auto­ma­tisere. Det kan for eksempel være en saks, der klipper emner på mål. De emner vil de gerne have pakket ned i en palle. Det er en oplagt opgave for GiboCobotFlex, fordi den selv om det måske er en mindre ordre, der kun skal køre i et par timer, gør skif­te­tiden på kendte opgaver på 15 minutter det attraktivt at sætte robotten til at gøre arbejdet.

Kenneth Pedersen

Product Manager Automation, Gibotech

GiboMove_omron_LD

Få GiboCobotFlex til særlig julepris

Ingen jul uden gaver. Derfor har Gibotech selv­føl­gelig også lavet en helt særlig kampag­nepris på GiboCobotFlex. Gaven er ikke kun til virk­som­he­derne, der får en højere konkur­ren­ceevne. Den er i lige så høj grad en gave til medar­bej­derne, der får en ny kollega til at tage de ensartede og opsli­dende opgaver.

- Når vi nu begiver os ud i landet på tur så tæt op mod jul, så skal vi selv­føl­gelig have en lille gave med. Derfor har vi lavet en kampag­nepris, hvor man ved bestilling af en GiboCobotFlex inden jul 2021 kan spare op til 45.000,-, slutter Kenneth Pedersen.

Hvis du er inter­es­seret i at prøve GiboCobotFlex i din egen produktion, så er du velkommen til at kontakte Kenneth på kep@​gibotech.​dk eller 20 66 35 04.

 

gibocobotflex_gibotech_gibosmartsolutions

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00