For at se denne video skal du acceptere stati­stikker, markeds­føring cookies 

GiboSmartSolutions

GiboCobotFlex

GiboCobotFlex opfylder alle krav og behov til
flek­sibel produktion med en cobot. GiboCobotFlex
er designet, så robot og vogn altid er den samme,
men det er udstyret, der kobles på, der defi­nerer
opgaven. Det er nemt at komme i gang, og der kan
altid udbygges med flere værktøjer.

Robot

Omron TM 12/14,

FANUC CRX  10/10L

Griber

OnRobot, Schunk, Gimatic

God til

Alle typer opgaver, hvor en cobot er
det åbenlyse valg og flek­si­bi­litet er i
højsædet

Løsningen

Kan kombi­neres med Omron AMR
eller inte­greres mod 3. part

Levering

Max 3 måneder

Fordele
 • Fleksibel løsning baseret på standarddele
 • Udbygges efter behov
 • Flytbar og kan nemt omstilles til andre opgaver
 • Kort tid fra bestilling til driftklar
 • Value for money
 • Kort ROI
 • Betjeningsvenlig
Indholdt i løsningen
 • Robot inkl. controller
 • Standardgriber
 • Transportvogn med inte­greret el-skab
 • 3 dages program­me­rings­træning og indkøring
 • 2 dages træning i risikovurdering

Muligheder for udbygning:

 • Omron LD AMR (Autonom Mobil Robot)
• Teleskopsokkel til robot
• Fixturbeslag til gulv
• Omron PLC ved behov for recept­styring
• Gribere/værktøj fra Schunk, OnRobot eller Gimatic
• Slibe- og pole­rings­værktøj
• Montageværktøj
• Flytbar 4‑hjulet emnevogn
• Hulplade til emner
• Pallestyr
• Oprettestation
• Båndbaner
• Kasserejser inkl. griber til kasser
• Integration mod andre maskiner
• Sikkerhedsscannere, lysbomme eller fysisk hegn

 

Funktionalitet

GiboCobotFlex kombi­nerer en cobots lettil­gæn­gelige program­mering med høj flek­si­bi­li­tetsgrad og anven­del­ses­mu­lig­heder, der skaber funda­mentet for maksimal
udnyt­telse og drift og dermed optimal ROI.

GiboCobotFlex er designet til at dække et bredt område af opgaver fra maskin­be­tjening over montage til palle­tering etc. Hele kernen i løsningen ligger i den mobile vogn, der kan flyttes fra opgave til opgave. Selve vognen flyttes til opgaven og så tilføjes der på siden det udstyr, der skal bruges til den speci­fikke opgave. Det gøres nemt ved at placere udstyret så tæt på vognen som muligt. Herefter detek­terer robotten den præcise position via et
landmark, der placeres på sideudstyr. 

For at opnå maksimal flek­si­bi­litet er griberen baseret på stan­dar­dudstyr og kan nemt udskiftes, ud fra Plug-and-Play-prin­cippet. Det betyder, at GiboCobotFlex den ene dag kan betjene en CNC-maskine og den næste dag kan
palletere kasser på en euro­palle eller polere emner, der skal fremstå blanke. Hele løsningen bindes sammen af bruger­venlig drag-and-drop program­mering i den medføl­gende software. Listen af sideudstyr og gribere udvides løbende og kan tilkøbes efter behov.

Brug for hjælp?

Gibotech ikon logo small

Kontakt vores hovedkontor

+45 65 95 82 62
gibotech@​gibotech.​dk