cobot_cobotflex

GiboSmartSolutions

GiboCobotFlex

GiboCobotFlex opfylder alle krav og behov til
flek­sibel produktion med en cobot. GiboCobotFlex
er designet, så robot og vogn altid er den samme,
men det er udstyret, der kobles på, der defi­nerer
opgaven. Det er nemt at komme i gang, og der kan
altid udbygges med flere værktøjer.

Robot

Omron TM 12/14

Griber

OnRobot, Schunk, Gimatic

God til

Alle typer opgaver, hvor en cobot er
det åbenlyse valg og flek­si­bi­litet er i
højsædet

Løsningen

Kan kombi­neres med Omron AMR
eller inte­greres mod 3. part

Levering

Max 3 måneder

Fordele
 • Fleksibel løsning baseret på standarddele
 • Udbygges efter behov
 • Flytbar og kan nemt omstilles til andre opgaver
 • Kort tid fra bestilling til driftklar
 • Value for money
 • Kort ROI
 • Betjeningsvenlig
Indholdt i løsningen
 • Omron TM12/14 robot inkl. controller
 • Standard griber
 • Transportvogn med 4 drejbare hjul og sokkel til robot
 • Elskab med 380V tilkobling, USB og netværksstik
 • Samling og grund­læg­gende indkøring
 • 2 TM Landmark inkl. beslag
 • 2 dages kursus i risi­ko­vur­dering og CE mærkning
 • 3 dages kursus i programmering

OPTIONER:
• Omron LD AMR (Autonom Mobil Robot)
• Teleskop sokkel til robot
• Fixturbeslag til gulv
• Omron PLC ved behov for recept­styring
• Gribere/værktøj fra Schunk eller OnRobot
• Slibe og pole­rings­værktøj
• Flytbar 4‑hjulet emnevogn
• Hulplade til emner
• Pallestyr
• Oprettestation
• Båndbaner
• Kasserejser inkl. griber til kasser
• Integration mod andre maskiner
• Skruetrækkerudstyr

Funktionalitet

GiboCobotFlex kombi­nerer en cobots lettil­gæn­gelige program­mering med høj flek­si­bi­li­tetsgrad og anven­del­ses­mu­lig­heder, der skaber funda­mentet for maksimal udnyt­telse og drift og dermed optimal ROI.

GiboCobotFlex er designet til at dække et bredt område af opgaver fra maskin­be­tjening over montage til palle­tering etc. Hele kernen i løsningen ligger i den mobile sokkel, der kan flyttes fra opgave til opgave. Selve soklen flyttes til opgaven og så tilføjes der på siden det udstyr, der skal bruges til den speci­fikke opgave. Det gøres nemt ved at placere udstyret så tæt på soklen som muligt. Herefter detek­terer robotten den præcise position via TM Landmark, der placeres på sideudstyr. Ligeledes kan griberen nemt udskiftes, da GiboCobotFlex er designet til brug med stan­dard­gribere ud fra Plug and Play prin­cippet. Det betyder, at GiboCobotFlex den ene dag kan betjene en CNC maskine og den næste dag kan palletere kasser på en euro­palle eller polere emner, der skal fremstå blanke.

Hele løsningen bindes sammen af bruger­venlig drag-and-drop program­mering i den medføl­gende software. 

Listen af sideudstyr og gribere udvides løbende og kan
tilkøbes efter behov.

Brug for hjælp?

Kenneth Pedersen_web_sh

Kenneth Pedersen
Project Sales Manager

+45 20 66 35 04
kep@​gibotech.​dk