Vi har brug for en konto­relev – er det dig?

∙ 30. April 2018, Odense ∙ 

Vi mangler en konto­relev til at samle trådene.

Vores elev er snart færdi­g­ud­dannet og vi søger nu en udad­vendt konto­relev med interesse for økonomi og admi­ni­stration til at sidde i recep­tionen sammen med vores økono­michef.

Vi har travlt og mangler nu en udad­vendt konto­relev, der trives med at sidde i en reception og kan være i front, når der kommer gæster i huset.

Vi mangler dig 

ansøg hurtigst muligt

Dine væsent­ligste opgaver -

• Registrering og bogføring af timer for vores mere end 80 ansatte i vores ERP-system • Registrering af købs­bilag og indkøb i Finans og på vores mange Projekter • Oprette og vedli­ge­holde en lang række stati­stikker og budge­top­følg­nings­skemaer • Deltage i regn­skabs­af­slutning hver måned og ved årsregnskab med revisor • Opdatere og bogføre bank­transak­tioner • Forfaldende admi­ni­stra­tions- og økonomiopgaver 

Vi forventer, at du -

• Har bestået handels­skolens grun­dud­dan­nelse eller det, der svarer dertil • Kan formulere dig på dansk og engelsk, både skriftligt og mundtligt • Har grund­læg­gende erfaring med IT og gerne kendskab til MS Office-pakken • Kan lide at arbejde med tal og statistik • Du har kørekort til alm. bil

Vi har brug for en person, som –

• Er ansvars­be­vidst, stabil og har lyst til at arbejde med økonomi og admi­ni­stration • Er proaktiv, selv­stændig og struk­tu­reret • Er kompetent, udad­vendt og grundig • Vil lære at arbejde i tvær­or­ga­ni­sa­torisk samarbejde 

Du får -

• Erfaring med en bred vifte af admi­ni­stra­tions- og økono­miop­gaver • En uddan­nel­sesplan lavet i samar­bejde med dig og skolen • Mulighed for at arbejde tvær­fagligt med opgaver fra forskellige afde­linger • Et team bestående af mere end 80 enga­gerede kollegaer i et uformelt miljø • Fast tilknytning til vores Økonomichef   Gibotech A/S har domicil i Odense, tæt på motorvej E20. Læs mere om os på www​.gibotech​.dk. Tiltrædelse: 1.9.2018 (evt. 1.8.2018) Hvis du har yder­ligere spørgsmål til stil­lingen, er du velkommen til at kontakte Økonomichef Jens-Peder Nielsen på +45 20 66 35 11. Vi ser frem til at modtage din ansøgning på mail til: jpn@​gibotech.​dk. Venligst skriv ”Job Kontor18” i emnefeltet. 

På Gensyn i Gibotech