Om Gibotech

– hvem er vi?

 

Vi er her for din virksomhed

Hos Gibotech tilbyder vi innovative og frem­tids­sikrede løsninger til din orga­ni­sation, uanset om den ligger indenfor produktion, industri, hospital eller sund­heds­væsen. Vi leverer og produ­cerer nogle af de førende auto­ma­tions­løs­ninger på markedet, og tilpasser dem altid 100 % til din opgave. Hvis du vil vide mere om Gibotech, så har vi her på siden samlet lidt om vores historie, vores vision og ikke mindst om Gibotechs erfaring.

MISSION

Elevating healt­hcare through innovative and sustai­nable automation”

 

VISION

Our vision is to become the leading global provider of automation solu­tions to healthcare”

1984

Gibotech opstartes

1998

Gibotech går ind i branchen for automation og robotter

2009/2010

Gibotech tilbyder løsninger til hospitals- og sundhedssektoren

Medarbejdere

2013:

23 fuld­tids­me­d­ar­bejdere

2021:

+115 fuld­tids­me­d­ar­bejdere

Nye omgi­velser

2016:

Flytter til nyt større domicil

2017:

Stor indvielse af ny første sal

Vi udvikler, instal­lerer og servi­cerer højtek­no­lo­giske auto­ma­tions­anlæg og robotter.

Vores ekspertise og erfaring igennem mere end 35 år har givet os en stærk position på markedet.
Vi har leveret utallige maskiner og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former, og vi sætter en ære i, at mange af vores maskiner fra opstarten i 1984 stadig er i drift.

Vi bestræber os hele tiden på at være en kompetent og konkur­ren­ce­dygtig samar­bejds­partner når det gælder effektive og frem­tids­sikrede auto­ma­tions­anlæg. Vi er foku­seret på at medvirke til at optimere og effek­ti­visere produk­tions­me­toder og dermed øge vores kunders konkurrenceevne.

Gibotech står for hold­barhed, og så længe et anlæg indgår i vores kunders produktion, er vi leve­rings­dygtige i reser­vedele og service.
Vi tilbyder endvidere at udbygge og ombygge eksi­ste­rende anlæg samt at opdatere software, ligesom vi afholder kurser for opera­tører og kunder.

Igennem årene har Gibotech skabt tætte rela­tioner til verdens førende maskin­le­ve­ran­dører, hvilket udgør et solidt fundament, når vi designer kunde­til­passede løsninger.
Vores kunde­re­la­tioner er baseret på samar­bejde og dialog, ikke mindst fordi erfa­ringen har vist os, at dette er den mest effektive vej til at opnå fælles succes.

Et hold af dedi­kerede speci­a­lister står klar til at give vores kunder kyndig vejledning, og med udgangs­punkt i deres behov udvikler vi den optimale løsning til dine produktionsprocesser.

Gibotech blev grundlagt for mere end 35 år siden under navnet Giben Scandinavia A/S, og selvom navnet blev ændret i 2009 er kvali­teten og kulturen stadig den samme.
Med uund­værlig viden og erfaring, såvel som vores løbende udvikling fra primært enkelt­stående maskiner til total­løs­ninger, har Gibotech altid været en nytæn­kende og innovativ samar­bejds­partner med robuste løsninger.

Henrik Anker

CEO, Gibotech

Grundlagt i 1984

Hovedkvarter i Odense, Danmark

Fokus på automations-løsninger

Integrator af software og hardware

Forhandler af aner­kendte robotter og maskiner

Stærk orga­ni­sation med alle kompe­tencer in-house

For at se denne video skal du acceptere stati­stikker, markeds­føring cookies 

Vores afde­linger

Find også vores kontak­tinfo og meget mere under kontakt.

Direktør

Direktør

CEO – Henrik Anker

 

Salg

Salg

CSO – Mikkel Bjerregaard

 

IT

IT

CTO – Lars Vinge

 

Produktion

Produktion

Mikael Rusbjerg

 

Director of Projects

Director of Projects

Ahmed Abou Chawk

Service

Service

Allan Sloth Hansen

 

R&D

R&D

Brian Frandsen

El-konstruktion

El-konstruktion

Peter Guldager

 

QHSE

QHSE

Anders Birkholm

 

Regnskab og Finans

Regnskab og Finans

Peder Roar Jensen

 

Indkøb

Indkøb

Niels Henrik Larsen

 

Marketing

Marketing

Maria Duerlund Bergholm

hjkjk

HR

HR

Annemette Grove