Vi forhandler

Tekna CNC bearbejdningscentre

Hele Teknas produkt­program er under konstant udvikling og virk­som­heden har gennem årene speci­a­li­seret sig i forar­bejdning af aluminium. Om det drejer sig om afkortning af ekstr­u­derede profiler eller 5‑akset cnc bear­bejdning, så kan Gibotech altid lave den rigtige løsning ud fra Teknas stan­dard­program af maskiner, der kan bruges til at skræd­dersy den optimale løsning efter den enkelte kundes ønsker og behov. 
tekna_logo

Udvikling og dedikation

Tekna´s produkt­program er igennem mange år blevet udviklet, og er dedi­keret til forar­bejdning af aluminium. Uanset om du har brug for en maskine til afkortning af ekstr­u­derede profiler eller 5- akset cnc bear­bejdning af profi­lerne, så har Tekna den rigtige løsning i deres stan­dard­program af maskiner, som kan tilpasses efter den enkelte kundes krav. På trods af et hurtigt skif­tende marked har Tekna formået at holde sig i front ved at udvikle specielle skræd­der­syede løsninger i tæt samar­bejde med kunderne. Selvom både metoder og løsninger varierer fra projekt til projekt, deler de alle det fælles mål at reducere produk­tions­om­kost­nin­gerne og ‑tiderne. Det betyder, at når Gibotech vælger en Tekna maskine, så kan vi garantere den optimale løsning på ethvert krav, der er forbundet med området for alumi­ni­um­profil bear­bejdning. Dette gælder for både alu profiler til brug til døre og vinduer, samt kompo­nenter til kunder i indu­strien. Denne innovative og proaktive tilgang til løsnings­forslag gør sammen med den frem­ra­gende kvalitet af deres maskiner Tekna til en af de mest kendte og fortrukne leve­randør blandt firmaer, der forar­bejder aluminium. 
fa-

50 år

Tekna har i 50 år været det førende mærke indenfor aluminium forar­bejd­nings­ma­skiner, såsom afkortning og cnc bear­bejdning af alu profiler. 
fa-

Unik partner

Tekna er den eneste partner, der tilbyder en række produkter, komplette systemer og ad hoc forslag til bear­bejdning af aluminium og lette legeringer. 
et-

International

Tekna har været en del af den inter­na­tionale Emmegi Group siden 2015. 
Tekna´s design og solide konstruktion gør Tekna til et fortrukket valg blandt mange firmaer som forar­bejder aluminium. Mange af disse firmaer har allerede Tekna maskiner i deres produktion og har haft det i mange år. 
Tekna laver ikke kun maskiner, men tilbyder også værdier, der måske ikke er synlige ved første øjekast: Know how, næsten 50 års erfaring, konstant tilste­de­væ­relse i maski­nin­du­strien og den tryghed, der kommer af at være en del af Emmegi Group, en vele­tab­leret spiller i indu­strien og verdens­le­dende indenfor vinduer.
Tekna TKE 955 cnc bearbejdningscenter

TKE 955

5‑akset CNC bearbejdningscenter

 

Læs mere om Tekna TKE 955

tekna 954

TKE 954

4‑akset CNC bearbejdningscenter

 

Læs mere om Tekna TKE 954

Tekna_TKE_984-985

TKE 985

5‑akset CNC bear­bejd­nings­center til profiler

 

Læs mere om Tekna TKE 985

Tekna_TKE-783

TKE 783

3‑akset CNC maskine til paneler

 

Læs mere om Tekna TKE 783

Tekna_TKE-743

TKE 743

3‑akset CNC maskine til paneler

 

Læs mere om Tekna TKE 743

Tekna_TKE-802

TKE 802

CNC skære­center

 

Læs mere om Tekna TKE 802

Fleksibilitet og muligheder

Gibotech er et auto­ma­tionshus, der udvikler kunde­til­passede auto­ma­tions­løs­ninger. Derfor er det vigtigt, at vores leve­ran­dører er flek­sible mht. løsninger, der tage udgangs­punkt i deres stan­dard­ma­skiner og ‑løsninger. Dette gør sig både gældende, hvis der er tale om en stand-alone løsning, eller en samlet auto­ma­tions­løsning, der også inklu­derer robotter. Mange af vores kunder kender allerede Tekna, og det giver derfor dem er tryghed at vide, at vi kan tilbyde skræd­der­syede auto­ma­tions­løs­ninger med Tekna CNC maskiner.

Læs mere om Tekna på deres egen hjemmeside

Års erfaring

Produktkategorier