Vi forhandler

Tekna CNC bear­bejd­nings­centre

Hele Teknas produkt­program er under konstant udvikling og virk­som­heden har gennem årene speci­a­li­seret sig i forar­bejdning af aluminium. Om det drejer sig om afkortning af ekstr­u­derede profiler eller 5‑akset cnc bear­bejdning, så kan Gibotech altid lave den rigtige løsning ud fra Teknas stan­dard­program af maskiner, der kan bruges til at skræd­dersy den optimale løsning efter den enkelte kundes ønsker og behov.
Tekna <span class="caps">CNC</span> bear­bejdning, Gibotech

Udvikling og dedi­kation

Tekna´s produkt­program er igennem mange år blevet udviklet, og er dedi­keret til forar­bejdning af aluminium. Uanset om du har brug for en maskine til afkortning af ekstr­u­derede profiler eller 5- akset cnc bear­bejdning af profi­lerne, så har Tekna den rigtige løsning i deres stan­dard­program af maskiner, som kan tilpasses efter den enkelte kundes krav. På trods af et hurtigt skif­tende marked har Tekna formået at holde sig i front ved at udvikle specielle skræd­der­syede løsninger i tæt samar­bejde med kunderne. Selvom både metoder og løsninger varierer fra projekt til projekt, deler de alle det fælles mål at reducere produk­tions­om­kost­nin­gerne og ‑tiderne. Det betyder, at når Gibotech vælger en Tekna maskine, så kan vi garantere den optimale løsning på ethvert krav, der er forbundet med området for alumi­ni­um­profil bear­bejdning. Dette gælder for både alu profiler til brug til døre og vinduer, samt kompo­nenter til kunder i indu­strien. Denne innovative og proaktive tilgang til løsnings­forslag gør sammen med den frem­ra­gende kvalitet af deres maskiner Tekna til en af de mest kendte og fortrukne leve­randør blandt firmaer, der forar­bejder aluminium.
fa-

50 år

Tekna har i 50 år været det førende mærke indenfor aluminium forar­bejd­nings­ma­skiner, såsom afkortning og cnc bear­bejdning af alu profiler.
fa-

Unik partner

Tekna er den eneste partner, der tilbyder en række produkter, komplette systemer og ad hoc forslag til bear­bejdning af aluminium og lette lege­ringer.
et-

International

Tekna har været en del af den inter­na­tionale Emmegi Group siden 2015.
Tekna <span class="caps">CNC</span> bear­bejdning, Gibotech
Tekna´s design og solide konstruktion gør Tekna til et fortrukket valg blandt mange firmaer som forar­bejder aluminium. Mange af disse firmaer har allerede Tekna maskiner i deres produktion og har haft det i mange år.
Tekna <span class="caps">CNC</span> bear­bejdning, Gibotech
Tekna laver ikke kun maskiner, men tilbyder også værdier, der måske ikke er synlige ved første øjekast: Know how, næsten 50 års erfaring, konstant tilste­de­væ­relse i maski­nin­du­strien og den tryghed, der kommer af at være en del af Emmegi Group, en vele­tab­leret spiller i indu­strien og verdens­le­dende indenfor vinduer.

Fleksibilitet og mulig­heder

Gibotech er et auto­ma­tionshus, der udvikler kunde­til­passede auto­ma­tions­løs­ninger. Derfor er det vigtigt, at vores leve­ran­dører er flek­sible mht. løsninger, der tage udgangs­punkt i deres stan­dard­ma­skiner og ‑løsninger. Dette gør sig både gældende, hvis der er tale om en stand-alone løsning, eller en samlet auto­ma­tions­løsning, der også inklu­derer robotter. Mange af vores kunder kender allerede Tekna, og det giver derfor dem er tryghed at vide, at vi kan tilbyde skræd­der­syede auto­ma­tions­løs­ninger med Tekna CNC maskiner.

Læs mere om Tekna på deres egen hjem­meside

Års erfaring

Produktkategorier

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

13 + 3 =