automationsløsning til tømning af sække

GiboSmartSolutions

GiboBag

Gibotechs GiboSmartSolution til tømning af sække er
baseret på kendte tekno­logier, aner­kendte mærker og
erfa­ringer fra tidligere projekter. Løsningen tilbydes
som en færdig turnkey løsning indenfor rammerne
beskrevet på bagsiden og kan nemt tilpasses
kunde­spe­ci­fikke krav.

Robot

Fanuc R‑200iC

Griber

Specialudviklet griber tilpasset sække
med ‘løst’ mate­riale som fx granulat

GibSoft

Unik GibSoft software

Levering

Inkl. Installation, indkøring og træning

CE-mærkning

CE mærkning af hele anlægget

Fordele
 • Simpel at betjene
 • Fjerner manuelle løft
 • Større medar­bej­der­til­fredshed
 • Højere produk­ti­vitet
 • Øget effek­ti­vitet
 • Forbedret konku­ren­ceevne
 • Lave vedli­ge­hol­del­ses­ud­gifter
 • Simpelt, stabilt og fleksibelt
Indholdt i løsningen
 • 1 stk. robot inkl. Controller og teachpendant
 • 1 stk. robo­t­værktøj tilpasset applikationen
 • 1 stk. stativ med rote­rende kniv og ribber
 • 1 stk. tragt
 • 1 stk. vogn for tomme sække
 • 1 stk. fixtur for vogn
 • 1 stk. pallefixtur
 • Komplet sikker­heds­løsning
 • Elskab og nødvendige elek­triske komponenter
 • Installation og indkøring
 • Operatørtræning
 • CE-mærkning af anlægget
Funktionalitet

GiboBag er udviklet for at fjerne uhen­sigts­mæssige tunge manuelle løft, ved tømning af sække.

Griberen på den viste løsning er udviklet til hånd­tering af sække inde­hol­dende løst mate­riale så som plast­gra­nulat, men kan tilpasses efter behov.

GiboBag er en turnkey løsning, hvor opera­tøren kører pallen med sække ind i cellen, lukker døren efter sig og trykker på start.

Robotten tager den fyldte sæk fra pallen og kører den over knivene, så mate­rialet i sækken tømmes ned i tragten under­neden. Derefter afle­verer robotten den tømte sæk i gittervogn til tomme sække.

En løsning der er simpel i brug og billig i drift.

Brug for hjælp?

Gibotech ikon logo small

Kontakt vores hovedkontor

+45 65 95 82 62
gibotech@​gibotech.​dk