GiboMachineTending

Robot og
vakuumformer

Fuldautomatiseret bear­bejd­nings­celle til produktion af
vaku­um­formede plastemner. GiboSmartSolutions til
maskin­be­tjening er baseret på kendt teknologi og erfa­ringer fra tidligere projekter. Løsningen tilbydes som
færdig turnkey løsning inden for rammerne beskrevet
på bagsiden og tilpasses let kunde­spe­ci­fikke krav.

Robot

Fanuc, Kuka

CNC

CMS,SCM

Griber

Applikations-tilpasset

Materialer

Komposit, plast, aluminium

Løsning

Kan købes til eksi­ste­rende anlæg

Fordele
 • Automatisk produktion af vaku­um­formede plastplader
 • Fuldautomatisk vaku­um­former, CNC og 6 akset robot
 • Brugervenlig PC styring som styrer og over­våger hele cellen
 • Meget høj produk­ti­vitet, minimum nedetid
 • Løsning kan tilpasses både større og mindre maskiner
 • Hurtig omstilling, forbedret arbejdsmiljø
 • Automatisk omstilling af CNC og vakuumformer
 • Robotværktøj udviklet til alle pladestørrelser
Indholdt i løsningen
 • 1 stk. CNC maskine m. fuldau­to­matisk arbejdsbord
 • 1 stk. vakuumformer
 • 1 stk. robot inkl. controller og teach pendant
 • 1 stk. rail / 7. akse til robot
 • 1 stk. robo­t­værktøj tilpasset applikationen
 • 1 stk. enhed til detek­tering og sepa­rering af råplader
 • 1 stk. kunde­de­signet HMI Touch-panel med tilhø­rende brugerflade
 • 1 stk. PC til styring, program­mering og over­vågning af hele cellen
 • Fuld sikker­heds­løsning
 • Elskab og nødvendige elek­triske komponenter
 • GibSoft softwa­re­pakke, auto­matisk produktion, over­vågning m.v.
 • Opstilling og indkøring af robo­tanlæg hos Gibotech A/S med FAT test
 • Opstilling og indkøring af hele anlægget hos kunden med SAT test
 • Komplet doku­men­ta­tions­pakke incl. CE mærkning
Funktionalitet

Fuldautomatiseret bear­bejd­nings­celle til produktion af vaku­um­formede plastemner.

Effektiv 5‑akset CNC maskine, samt fuldau­to­matisk vaku­um­former, der begge sikrer høj produk­ti­vitet, kombi­neret med robusthed, styrke og hastig­heder til at sikre produktion af vaku­um­formede plastemner i meget høj kvalitet.

Maskinerne betjenes af 7‑akset indu­strirobot med gennem­testet griber med vakuum suge­kopper. Der ansuges på hele berø­rings­fladen uden at afsætte mærker i over­fladen på emnet uanset materialesammensætning.

Hele løsningen bindes sammen af GibSoft Softwareplatform, der via intu­itive bruger­flader og valg­mu­lig­heder skaber en brugero­p­le­velse, der gør det nemt for opera­tører at betjene anlægget efter kun få timers oplæring.

Robottens værktøj er konstrueret, så der kan inte­greres støv­suger til at fjerne støv eller spåner inden emnet palleteres.

Inden emnet palle­teres, pudses det på børster, så det færdige produkt efter­lades med bløde, runde former, der kan pakkes og sendes til kunderne.

Brug for hjælp?

Henrik Thomsen

Henrik Thomsen
Product Manager

+45 20 66 35 18
hgt@​gibotech.​dk