For at se denne video skal du acceptere stati­stikker, markeds­føring cookies 

GiboMachineTending

Robot og
CNC maskine

Gibotechs løsninger til maskin­be­tjening er baseret
på kendt teknologi og erfa­ringer fra tidligere projekter. Løsningen tilbydes som en færdig turnkey
løsning indenfor rammerne beskrevet på bagsiden
og kan nemt tilpasses kunde­spe­ci­fikke krav efter
behov.

Robot

Fanuc, Kuka

CNC

CMS,SCM

Robotværktøj

Applikations-tilpasset

Materialer

Træ, komposit, plast, aluminium

Løsning

Kan også købes til eksi­ste­rende
maskiner af andre fabrikater

Fordele
  • Kendt teknologi skræd­dersyet til din produktion
  • Bedre udnyt­telse af emner giver øget effektivitet
  • Ensartet kvalitet på slutproduktet
  • Færre fejl­be­hæftede emner giver mindre spild
  • Højere gennemløb giver øget produktivitet
  • Frigiver medar­bejdere til andre opgaver
  • Reducering af ensidigt genta­gende arbejde
  • Forbedret konkur­ren­ceevne og større medarbejdertilfredshed
  Indholdt i løsningen
  • 1 stk. CNC maskine
  • 1 stk. robot incl controller og teach pendant
  • 1 stk. robo­t­værktøj tilpasset applikationen
  • 4 stk. manuelle rulle­baner til ind- og udfødning
  • 1 stk. børste­pudser til pudsning af emner
  • 1 stk. støvsuger
  • 1 stk. skråt­stillet mekanisk opretter
  • 1 stk. kunde­de­signet HMI Touch-panel med tilhø­rende brugerflade
  • Fuld sikker­heds­løsning
  • Elskab og nødvendige elek­triske komponenter
  • GibSoft softwa­re­pakke, auto­matisk produktion, over­vågning m.v.
  • Opstilling og indkøring af robo­tanlæg hos Gibotech A/S med FAT test
  • Opstilling og indkøring af hele anlægget hos kunden med SAT test
  • Komplet doku­men­ta­tions­pakke inkl. CE.
  Funktionalitet

  Produktivt, auto­ma­ti­seret bear­bejd­nings­center til emner, der skal bear­bejdes i form.
  CNC maskine, der kombi­nerer de typiske CNC karak­te­ri­stika af præcision, påli­de­lighed og et højt sikker­heds­niveau med robusthed, styrke og hastig­heder til at udføre enhver form for fræsning, boring og tredi­men­sionel bear­bejdning. Højeffektiv indu­strirobot med ekstra­or­dinær drift stabi­litet inte­greres med CNC maskine, solidt konstrueret tilbehør og gennem­testet griber med vakuum suge­måtte. Der ansuges på hele berø­rings­fladen uden at afsætte mærker i over­fladen på emnet uanset mate­ri­a­le­sam­men­sætning. Hele løsningen bindes sammen af GiboSoft softwa­re­p­latform, der via intu­itive bruger­flader og valg­mu­lig­heder skaber en brugero­p­le­velse, der gør det nemt for opera­tører at betjene anlægget efter kun få timers oplæring. Robottens værktøj er konstrueret, så der kan inte­greres støv­suger til at fjerne støv eller spåner inden emnet palle­teres. Inden emnet palle­teres, pudses det på børster, så det færdige produkt efter­lades med bløde, runde former, der kan pakkes og sendes til kunderne.

  Brug for hjælp?

  Henrik Thomsen

  Henrik Thomsen
  Product Manager, CNC

  +45 20 66 35 18
  hgt@​gibotech.​dk