Flexpin

GiboMachineTending

Robot til
bundtning

GiboSmartSolutions til maskin­be­tjening er baseret på
kendt teknologi og erfa­ringer fra tidligere projekter.
Løsningen tilbydes som en færdig turnkey løsning inden for rammerne beskrevet på bagsiden og kan nemt
tilpasses kunde­spe­ci­fikke krav efter behov.

Robot

Fanuc, Kuka

GibSoft

Unik GibSoft software

Griber

Specialudviklet griber tilpasset
kunde­spe­ci­fikke emner

Løsning

Kan inte­greres med andre
sprøjte­stø­be­ma­skiner

Med i prisen

Installation, indkøring og træning

Fordele
 • Kendt teknologi skræd­dersyet til din produktion
 • 100 % auto­ma­ti­seret produktionslinje
 • Bedre udnyt­telse af emner giver øget effektivitet
 • Højere og mere ensartet kvalitet på det færdige produkt
 • Færre fejl­be­hæftede emner giver mindre spild
 • Højere gennemløb giver øget produktivitet
 • Frigiver medar­bejdere til andre opgaver
 • Forbedret konkur­ren­ceevne og større medarbejdertilfredshed
Indholdt i løsningen
 • 1 stk. Fanuc M20iA/12L, 6‑akset robot på hævet sokkel
 • 1 stk. speci­al­de­signet gribeværktøj
 • 1 stk. omsnøringsenhed
 • 1 stk. slidske for prøveemner
 • 1 stk. fixtur for bundtning af emner før omsnøring
 • 1 stk. kunde­de­signet HMI touch­panel med tilhø­rende brugerflade
 • Interface – for kommu­ni­kation mellem robot og støbemaskine
 • Komplet sikker­heds­løsning
 • Elskab og alle nødvendige elek­triske komponenter
 • Elektriske/pneumatiske kompo­nenter for hånd­tering af emner
 • GibSoft softwa­re­pakke, auto­matisk produktion, over­vågning m.v.
 • Opstilling og indkøring af anlæg hos Gibotech A/S med FAT test
 • Opstilling og indkøring af anlæg hos kunden med SAT test
 • Komplet doku­men­ta­tions­pakke inkl. CE mærkning
Funktionalitet

100 % auto­ma­ti­seret produk­tions­linje til produktion af sprøjte­støbte emner.

1 robot betjener sprøjte­stø­be­ma­skinen og hånd­terer emnerne gennem hele processen lige fra fraskæring af affald, bundtning af emner, omsnøring af emner til endelig pakning i kasser på paller.

Brug for hjælp?

Gibotech ikon logo small

Kontakt vores hovedkontor

+45 65 95 82 62
gibotech@​gibotech.​dk