Sjællands Universitetshospital, Køge har en auto­ma­ti­seret vare­mod­ta­gelse, hvor rulle­baner, hejs og sakse­lifte holder styr på transportvognene.

En tur ned gennem en auto­ma­ti­seret vare­mod­ta­gelse er normalt ikke noget, man får lov til. Men det kan du få lov til nu.

På Sjællands Universitetshospital, Køge er den auto­ma­ti­serede vare­mod­ta­gelse i drift. Transportvogne bliver ført igennem indtag, hvor­efter rulle­baner, trans­fer­vogne, hejs og sakse­lifte sørger for, at vognen og dens indhold ankommer til det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt.

Det kan være, vognen er en del af en større sending, som skal leveres samtidigt til en afdeling, eller der kommer vogne efter, som er vigtigere at få frem. Alt det holder systemet styr på og sender vognene afsted efter.

Vognene havner nede i hospi­talets kælder, hvor AGV’er bringer dem ud til afdelingerne.

De tomme vogne bliver ført tilbage til udtaget, hvor vognmænd kan hente dem og køre dem ud til eksterne afdelinger.

Med den auto­ma­ti­serede vare­mod­ta­gelse skånes medar­bej­derne for blandt andet at skubbe vognene manuelt – en opgave, som nemt kan blive udført ergo­nomisk ukorrekt og dermed føre til smerter og slid i kroppen.

Og så mini­meres risikoen for fejl bety­deligt, når det er compu­ter­sy­stemet, der holder styr på, hvilke vogne der skal hvorhen og i hvilken rækkefølge.

For at se denne video skal du acceptere stati­stikker, markeds­føring cookies 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvordan kan man auto­ma­tisere på et hospital? Tilmeld dig vores nyhedsbrev for hospi­taler og få nyheder og inspiration.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00