Husk EoAT

når du auto-matise-rer

Information og åbenhed er nøglen, hvis du skal have dine medar­bejdere med på automations-rejsen.

Kontakt

Innovativ auto mation

Overvejer du at inve­stere i en kolla­bo­rativ automationsløsning?

Hvis du går med tanker om at inve­stere i en kolla­bo­rativ auto­ma­tions­løsning, bliver du nødt til også at kigge på de forskellige End of Arm-værk­tøjer (EoAT), der findes. EoAT er nemlig nøglen til at optimere processer, så du kan øge væksten gennem større flek­si­bi­litet, højere output og forbedret kvalitet.

Kollaborative robotter (cobots) er som skabt til produk­tioner med lav volumen, højt produktmix eller som har brug for sikkert at auto­ma­tisere processer side om side med medarbejderne. 

Det kan for eksempel være ved at auto­ma­tisere en ensidig, genta­gende bevæ­gelse, eller hvor robotten skal aflevere et emne til en medar­bejder, der skal kvali­tet­stjekke eller færdiggøre en samlingsopgave.

Cobots er ofte billige og lette at programmere. De er små og vejer så lidt, at de let kan flyttes og omstilles til andre opgaver. De har derfor ofte en kortere tilba­ge­be­ta­lingstid og giver virk­som­heder mulighed for at øge produk­ti­vi­teten, forbedre kvali­teten og hurtigere efter­komme skif­tende kundekrav.

Applikationer

Traditionel appli­kation:

Stor volumen med lille vari­ation
Ideel for store virk­som­heder, der produ­cerer store mængder af de sammen produkter over længere tid.

Kollaborativ appli­kation;

Lille volumen med stor vari­ation
Designet til mindre produk­tioner af høj vari­ation, hvor robotten ofte flyttes mellem forskellige opgaver.

Få det optimale ud af din cobot

EoAT er vigtige for at få det optimale ud af din kolla­bo­rative robot. De er nemlig designet til at arbejde sikkert sammen med medar­bej­derne og så er de lette at programmere. De er omkost­nings­ef­fektive, meget flek­sible og lette at skifte, så de under­støtter en kort tilba­ge­be­ta­lingstid og hurtige resultater.

Hvis du gerne vil vide mere, så sender vi gerne en speci­alist ud og gennemgår din produktion sammen med dig, så I kan se, hvilken løsning der passer til din virksomhed. 

Få nyheder direkte i indbakken