Griber

GiboSmartSolutions

GiboBox

Gibotech’s kasse­rejser GiboBox er baseret på
kendt teknologi og inte­greret i flere forskellige
løsninger gennem en årrække.

Modulet kan købes som stand-alone eller som inte­greret del af et
samlet flow.

Stort dæknings­område i kasse­stør­relser og mini­meret foot­print giver en optimal ROI.

Robot

Fanuc, Kuka, Omron TM

Modulbaseret

Kan bygges sammen med forskellige pakke­løs­ninger og palleteringsenhed

Mål

Kan rejse kasser fra 120×120×120 mm
til 650×650×550 mm

Løsning

Leveres som turnkey og klar til brug

Fordele
 • Kendt teknologi skræd­dersyet til din produktion
 • Stort dæknings­område på kassestørrelse
 • Fleksibel og kompakt løsning, der kan udbygges i trin
 • Højere gennemløb giver øget produktivitet
 • Reducering af ensidigt, genta­gende arbejde
 • Større arbejds­glæde giver øget produktivitet
 • Frigiver medar­bejdere til andre opgaver
 • Forbedret konkur­ren­ceevne og større medarbejdertilfredshed
Indholdt i løsningen
 • Fanuc M‑20iD/25 incl. teach pendant og controller
 • Specieldesignet griber til kasserejsning
 • Manuelt indstil­leligt papmagasin
 • Etiketteprinter
 • Stativ til kasserejs
 • Tapekassebundlukker
 • 2 meter udløbskasserullebane
 • 1 stk. kunde­de­signet HMI touch­panel med tilhø­rende brugerflade
 • Fuld sikker­heds­løsning med hegn og døre
 • Elskab og elek­triske kompo­nenter herunder:
  o Fotoceller
  o Kabelbakker
  o Kabler
 • Komplet doku­men­ta­tions­pakke inkl. CE-mærkning
 • Option
  o Automatisk indstil­leligt papma­gasin
  o Kasselukker med lim
  o Laserprinter
  o Større kasser kan hånd­teres ved tilkøb af større
  papma­gasin og større griber
Funktionalitet

GiboBox er en kasse­rej­ser­celle baseret på en modul­tan­kegang, der giver mulighed for at udbygge med flere moduler efter behov. Købes GiboBox som stand-alone erstatter den manuel kasse­rejsning af papkasser indenfor dimen­sio­nerne 120x120x120mm til 650x650x550mm. Cellen er simpel, betje­nings­venlig og med højt output.

Operatøreren vælger kasse­stør­relse på touchskærm, loader planoark i maga­sinet og labels på prin­teren, så cellen er klar til drift. Robotten griber plano­arket, åbner kassen, påfører en label og lukker kassen i bunden. Derefter kører kassen ud af cellen med toppen åben klar til at blive fyldt.

GiboBox kan udvides til at betjene flere pakke­celler ad gangen ved at indbygge flere udløbsbånd og papmagasiner.

Gibobox er designet i solidt mate­riale og gennemtænkte løsninger, der sikrer maksimal drift med minimale vedli­ge­hol­desom­kost­ninger, hvis anlægget efterses af auto­ri­seret Gibotech servi­ce­per­sonale minimum en gang årligt. 

GiboBox er en del af GiboSmartSolutions og i tæt relation med GiboPack og GiboPalletize.

Brug for hjælp?

Gibotech ikon logo small

Kontakt vores hovedkontor

+45 65 95 82 62
gibotech@​gibotech.​dk